Powrót

Nowoczesne technologie na kolei

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z charakterystyką systemu ERTMS, oraz zadać pytania ekspertom z zakresu automatyki z PKP PLK S.A.
Projekt, któremu poświęcone było spotkanie, to pilotażowe wdrożenie systemu sterowania pociągiem (ETCS poziom 2) oraz systemu nowoczesnej cyfrowej radiołączności kolejowej (GSM-R). Oba systemy stanowią elementy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), którego celem jest zapewnienie jak największej interoperacyjności transportu, szczególnie kolei w Europie.

– W Polsce inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz modernizację urządzeń łączności i dostosowanie ich do standardów międzynarodowych. Dzięki ERTMS zwiększy się zdolność przepustowa linii kolejowej i będzie możliwe podniesienie jakości przewozów w związku z uruchomieniem dodatkowych usług przy wykorzystaniu GSM-R – opowiadał podczas wyświetlania prezentacji Dyrektor Projektu Andrzej Wolski.

Ze względu na pionierski w skali kraju rodzaj inwestycji, projekt ma charakter pilotażowy.Po zamontowaniu urządzeń ERTMS zostaną przeprowadzone testy funkcjonalności systemu i odcinek Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna zostanie wprowadzony do eksploatacji. Wyniki testów posłużą do wdrożenia systemu ETCS i GSM-R na całej długości linii Polskich Kolei Państwowych.
Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym zakłada, że w Polsce system ETCS zostanie wdrożony na 5000 km, a GSM-R na 15 000 km linii kolejowych.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, poprzez przekazywanie do kabiny maszynisty informacji z urządzeń instalowanych na liniach kolejowych. Przewidziane w Polsce wdrożenie ETCS zakłada wykorzystanie systemu GSM-R jako medium transmisyjnego dla przesyłania informacji dotyczących jazdy pociągu. Oba systemy przygotowane są do realizowania swoich funkcji dla pociągów konwencjonalnych, kursujących z prędkością do 200 km/h, a także dla pociągów dużych prędkości.

W praktyce zastosowanie ETCS sprowadza się do wcześniejszego przekazywania na pulpit w kabinie informacji o sygnałach, które maszynista zobaczy na semaforach dopiero za kilka kilometrów. Maszynista dostaje również informację o dozwolonej prędkości na poszczególnych odcinkach trasy, a ewentualne jej przekroczenie powoduje automatyczne wymuszenie hamowania przez system ETCS do prędkości obowiązującej na danym odcinku linii. Co ważne, niemożliwe jest pominięcie przez maszynistę sygnału "stój" na semaforze, ponieważ system ETCS automatycznie zahamuje pociąg.

Wykonawcą inwestycji dla PKP PLK S.A. jest konsorcjum firm Bombardier Transportation Sweden AB oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska. Za radiołączność kolejową GSM-R odpowiada konsorcjum firm Kapach Sp. z o.o.  oraz KapschCarrierCom.AG
Koszt całkowity projektu wynosi 128 283 716,57 PLN netto. Realizacja przewidziana jest do końca 2014 roku.  Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Kontakt do Zespołu Rzecznika Prasowego
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel. (0-22) 473-36-40
fax. (0-22) 473-21-54
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
ir.rzecznik@plk-sa.pl

Opracowanie: Ermat