Powrót

Nowe wiadukty i perony na trasie Kraków – Krzeszowice

Modernizacja czterech wiaduktów i budowa nowego dodatkowego bezkolizyjnego przejazdu nad torami w Krakowie gwarantuje bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Efektem prac będzie też lepsza komunikacja w mieście. 


Krótsze przejście przez Zielony Most

Realizacja przebudowy wiaduktu przy ul. Zielony Most postępuje według skróconego harmonogramu. Do minimum ograniczono zmiany w komunikacji. Od czerwca będzie bezpieczne przejście dla pieszych pod modernizowanym obiektem. Takie rozwiązanie skróci znacznie obecne dojście – niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych. Wykonawca zakończył rozbiórkę starej budowli. Powstają fundamenty wiaduktu. Do transportu na budowę przygotowywane są gotowe elementy konstrukcji.

Modernizacja linii E30 Katowice - Kraków, to znaczne korzyści dla pasażerów pociągów i mieszkańców. Tylko w Krakowie przebudowane będą 4 wiadukty przy ul. Armii Krajowej, Łupaszki, Godlewskiego. Dodatkowy obiekt powstanie przy ul. Rydla Zastąpi on przejazd kolejowo-drogowy. Znacznie poprawi się komunikacja w mieście. Nowe obiekty umożliwią sprawniejszy przejazd samochodów, rowerów i wygodny ruch pieszych.  


Kraków Bronowice – kolej zaprasza

Nowy przystanek Kraków Bronowice budowany jest w rejonie Armii Krajowej. Będzie miał cztery komfortowe perony. Dla pasażerów przewidziano windy i schody ruchome. Wygodne dojście zapewni przejście podziemne. Będzie dobra komunikacja z węzłem przesiadkowym, planowanym przy skrzyżowaniu ulic Bronowickiej i Armii Krajowej. Dodatkowy przystanek zwiększy dostępność i atrakcyjność kolei w mieście.


Kraków Mydlniki i wygodniejsze przystanki 

Poprawę komfortu obsługi odczują podróżni na modernizowanych stacjach i przystankach trasy Katowice – Kraków. To dobra zmiana dla pasażerów pociągów dalekobieżnych, a także Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na odcinku Kraków Główny – Krzeszowice zmienia się stacja Kraków Mydlniki. Budowany jest tam nowy peron. Przejście podziemne wyposażone w windy zastąpi kładkę nad torami. Modernizowane są także inne stacje i przystanki. Prace obejmą 3 stacje: Krzeszowice, Zabierzów, Kraków Mydlniki i 3 przystanki: Rudawa, Kraków Mydlniki Wapiennik i Kraków Bronowice. Perony m.in. w Rudawie, Zabierzowie, Mydlnikach Wapienniku będą wyposażone w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i tablice informacyjne oraz informację głosową. Wszystkie zapewnią dobry dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Przewidziano m.in. budowę pochylni, a na stacji Zabierzów również wind. 

Modernizacja trasy E30 Kraków - Katowice na odcinku Kraków Główny - Kraków Mydlniki – to prawie 250 mln zł (netto), a na odcinku Kraków Mydlniki - Krzeszowice – to blisko 300 mln zł (netto). Zakończenie modernizacji obu odcinków planowane jest w II półroczu 2018 r. W lutym br. rozpoczęła się także modernizacja odcinka Krzeszowice – Jaworzno Szczakowa za ok. 300 mln zł (netto), która zakończy się w I półroczu 2019 r. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na modernizacje odcinka Trzebinia – Krzeszowice. 

Szacowana wartość projektu na trasie Katowice – Kraków wynosi 2,3 mld zł, natomiast maksymalny wkład środków unijnych – 1,6 mld zł, tj. 80% wartości projektu. Zakończenie inwestycji na całej trasie Katowice – Kraków, planowane jest w 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, który zapewni finansowanie modernizacji linii Katowice – Kraków.Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 153


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"