Powrót

Nowe tory z Krzeszowic do Krakowa

Na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki poprawi się standard obsługi pasażerów. Zmodernizowane i wybudowane będą perony m.in. w Rudawie, Zabierzowie, Mydlnikach i Wapienniku. Wszystkie zapewnią dobry dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Przewidziano budowę pochylni, a na stacji Zabierzów również wind. Perony będą wyposażone w wiaty, ławki oraz funkcjonalne oświetlenie. 

Modernizacja obejmuje tory, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz obiekty inżynieryjne: 6 wiaduktów (4 kolejowe i 2 drogowe), 8 mostów i 2 przejścia pod torami (w Rudawie i Zabierzowie). Wyższy poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi zapewni przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych m.in. dzięki dodatkowym urządzeniom zabezpieczenia i nowej nawierzchni. 

Prace rozpoczęły się w lutym. Wykonawca prowadził roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów, przebudowę instalacji gazowych, wodociągowych i sieci teletechnicznych, które mogły kolidować z pracami inwestycyjnymi.

Zgodnie z planem, na początku sierpnia zamknięty został jeden z dwóch torów i ruch pociągów prowadzony jest obecnie jednotorowo. Wykonawca zdemontował już stary tor. Prowadzone są prace przed położeniem nowego - wymiana gruntu i wzmacnianie nasypów. Na modernizowanym odcinku budowane są nowe przepusty.

Zakończenie prac na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki planujemy na przełomie 2017 i 2018 r. Prace za ponad 352 mln zł brutto, wykonuje Konsorcjum VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., DRAGADOS S.A., ELECTREN S.A. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację trasy Katowice – Kraków na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w styczniu 2016 r. W trakcie są postępowania przetargowe, dwuetapowe  na odcinek Trzebinia – Jaworzno Szczakowa (podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2017 r.) i na odcinek Trzebinia – Krzeszowice (planowane podpisanie umowy – II kwartał 2017 r.) oraz na odcinek Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy (podpisanie umowy planowane w IV kwartale 2016 r.) 

Zakończenie prac na linii Katowice – Kraków planowane jest  w czerwcu 2020 r. Całkowita, szacunkowa wartość projektu wynosi ok. 2,7 mld złotych.


Projekt realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, który zapewni finansowanie modernizacji linii Katowice – Kraków.Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 153


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Pliki do pobrania