Powrót

Nowe perony i lepszy dostęp do pociągów na linii Poznań - Szczecin

Pociąg przy nowych peronach na stacji w Choszcznie, autor Łukasz Bryłowski

Dla pasażerów korzystających ze stacji i przystanków w Starym Klukomiu, Choszcznie, Ziemomyślu, Dolicach oraz Morzycy są przygotowane nowe perony. Oświetlone, wyższe, szersze i dłuższe platformy ułatwiają wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów. Perony są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonano pochylnie i antypoślizgową nawierzchnię wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane zostały wiaty i ławki. Orientację podróżnym ułatwiają tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Obok peronów są stojaki na rowery. Na stacji w Choszcznie przygotowane jest nowe bezpieczne przejście pod torami.

Dla wygodniejszych podróży koleją między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim

Na trasie Poznań Główny – Szczecin Dąbie już w 21 miejscowościach można wygodniej wsiadać do pociągów z nowych peronów. Polskie Linie Kolejowe sukcesywnie zwiększają komfort podróży. Tylko na zachodniopomorskiej i lubuskiej części trasy to perony w Podleścu, Mierzęcinie, Starym Klukomiu, Choszcznie, Ziemomyślu, Dolicach, Morzycy, Kolinie, Grzędzicach, Miedwiecku, Reptowie i Szczecinie Zdunowie.

Na 190 km trasie Poznań – Szczecin, rozkładowe przejazdy pociągów i roboty zapewnia odpowiednia, etapowa organizacja inwestycji. Dwa nowe tory z siecią trakcyjną i nowoczesnymi urządzeniami sterowania są już gotowe m.in. na szlakach Poznań – Wronki, Słonice – Choszczno oraz Reptowo – Szczecin Dąbie, a jeden tor m.in. na odcinkach Drawiny  – Dobiegniew, Dolice – Choszczno i Stargard – Reptowo.

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa modernizowane są przejazdy kolejowo drogowe. Przebudowa mostów i wiaduktów, m.in. nad Drawą, Notecią i w Stargardzie pozwoli na sprawne przewozy kolejowe.

Szybciej i bezpieczniej między Poznaniem a Szczecinem

Modernizacja zwiększy komfort podróży na ponad 30 stacjach i przystankach. Skróci się czas przejazdu między Poznaniem a Szczecinem. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi pokonają trasę z prędkością 160 km/h, poniżej 2 godzin. Możliwy będzie przejazd większej liczby pociągów i uruchomienie dodatkowych połączeń dalekobieżnych oraz regionalnych. Linia zapewni lepsze warunki przewozu towarów częścią europejskiego korytarza transportowego, prowadzącego z Dolnego Śląska m.in. do zachodniopomorskich portów. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz lokalne centra sterowania w Poznaniu i Stargardzie.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” warta ponad 4 miliardy złotych jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „CEF” („Łącząc Europę”). Podróżni skorzystają z zasadniczych efektów prac w 2023 r.

Więcej informacji o inwestycji dostępnych jest na stronie internetowej projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Bartosz Pietrzykowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 515736460