Powrót

Nowe oblicze stacji w Pyskowicach

Prace objęły rozbiórkę istniejących peronów, odbudowę ścianek i krawędzi peronowych oraz wymianę nawierzchni peronów na długości 220 metrów. Obecnie krawędzie peronowe posiadają na szerokości pasa bezpieczeństwa, nawierzchnię w kolorze wiśniowym z żółtym pasem ostrzegawczym, o fakturze wyczuwalnej przez osoby słabowidzące. Perony, zostały utwardzone granitową kostką.

Nowe oświetlenie na słupach oraz pod wiatami, a także nowy system nagłośnieniowy, zapewniają łącznie z małą architekturą - nowe ławki, kosze oraz tablice informacyjne, dogodne warunki dla oczekujących na pociągi. Dodatkowo w rejonie przejścia pod torami została ułożona izolacja zabezpieczająca przed wilgocią tunel łączący perony. 

Linia Bytom – Wrocław na odcinku Pyskowice – Toszek – Błotnica Strzelecka jest linią zelektryfikowaną, dwutorową, magistralną, znaczenia państwowego. Stanowi fragment najkrótszego połączenia kolejowego Wrocławia z Katowicami. Zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca 2014 roku. Szacunkowa wartość prac wykonanych w tym roku to ok. 31 mln zł  netto. Zadanie jest sfinansowane ze środków budżetowych. 

Rewitalizacja tego odcinka linii kolejowej pozwoli na przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych infrastruktury kolejowej oraz prędkości rozkładowej 120 km/h, co znacznie skróci czas przejazdu pociągów. Inwestycja uzupełni prowadzoną przez PKP PLK rewitalizację trasy Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice. 

           


Informacje dla mediów
Jacek Karniewski
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel: 694 480 192
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl

Pliki do pobrania