Powrót

Nowa organizacja ruchu pociągów na linii Warszawa – Gdynia

Modernizacja linii kolejowej, aktualnie prowadzona na odcinku 158 kilometrów między Legionowem i Montowem (woj. warmińsko – mazurskie), polega na:

• demontażu istniejących torów i podtorza,

• modernizacji istniejących, bądź budowie nowych obiektów inżynieryjnych typu: wiadukty kolejowe i drogowe, drogi dojazdowe w miejsce likwidowanych przejazdów kolejowych oraz mosty, przepusty i inne obiekty,

• zabudowie nowego podtorza i torów w standardzie umożliwiającym prowadzenie ruchu z prędkością 160 km/h,

• budowie nowoczesnych elementów infrastruktury kolejowej związanych z obsługą ruchu pasażerskiego typu: perony, wiaty peronowe, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i inne.

• zabudowie nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem,

• wybudowaniu nowej sieci trakcyjnej.

 

Na obecnie modernizowanym 158 kilometrowym odcinku linii kolejowej powstanie 66 wiaduktów kolejowych i drogowych.

W ramach aktualnie prowadzonych prac powstają wiadukty m.in.: w Legionowie, Chotomowie, Janówku, modernizowane są: tory stacyjne m.in. w : Ciechanowie, Działdowie i Gralewie, most na Narwi o długości 260 metrów oraz 7 odcinków torów o łącznej długości ponad 60 kilometrów. Wykonywanie prac na torze, wymaga wyłączenia go z ruchu i prowadzenia jazdy po torze sąsiadującym z ograniczoną prędkością.

 

Efektem modernizacji będzie skrócenie czasu jazdy pociągów, zwiększenie przepustowości linii, poprawa komfortu podróżowania, dalszy wzrost bezpieczeństwa podróżowania pasażerów i jazdy pociągów. Obiekty służące obsłudze podróżnych typu perony, przejścia podziemne i inne, są dostosowywane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bardzo ważnym efektem inwestycji są korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy i kierowcy w miastach i miejscowości przez które przebiega linia Warszawa – Gdynia. Skrzyżowania dwupoziomowe oraz przejścia podziemne, powstające w miejsce przejazdów kolejowych, eliminują możliwość kolizji z pociągiem oraz poprawiają płynność ruchu kołowego i pieszego na terenie miasta.

Ponadto zabudowa ekranów dźwiękochłonnych, stosowanie mat antywibracyjnych oraz układanie szyn w technologii bezstykowej, wpływają na istotne ograniczenie emisji hałasu i wibracji powstających w trakcie przejazdu pociągu.

Szczegółowe zmiany dotyczące rozkładu jazdy pociągów dostępne są u przewoźników. Następna zmiana w rozkładzie jazdy na linii Warszawa Gdynia, planowana jest od 1 marca 2011 r.

     

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47


www.pois.gov.pl