Powrót

Nowa kadencja Zarządu Spółki rozpoczęta

Przypominamy, że w skład nowego Zarządu Spółki wchodzą:
 
1)      Andrzej Filip Wojciechowski, Prezes Zarządu;
2)      Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji; 
3)      Piotr Wyborski, Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury; 
4)      Tomasz Kruk, Członek Zarządu – dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego; 
5)      Karol Depczyński, Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych; 
6)      Marcin Mochocki, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji.