Powrót

Nieograniczony na wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na linii Bytom Bobrek – Bytom Karb oraz przebudowy toru wraz ze wzmocnieniem podtorza na linii Rybnik – Sumina

Zadanie to jest realizowane w ramach programu inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III”.
               Linia Bytom Bobrek – Bytom Karb jest linią drugorzędną o znaczeniu państwowym, zelektryfikowaną, dwutorową, należącą do sieci międzynarodowych linii transportu kombinowanego AGTC, jako korytarz CE-65. Linia ta ma kluczowe znaczenie dla transportu węgla, stanowiąc bardzo ważny element ciągu wywozowego węgla z kopalń w rejonie Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Bytomia.
               Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni w torach nr 1 i 2 na całej długości linii została obniżona prędkość rozkładowa do 30 km/h, a na stacji Bytom Karb do 20 km/h. Te ograniczenia skutkują utrudnieniami eksploatacyjnymi, obniżeniem przepustowości szlaku, jak również mają duży wpływ na częste  kradzieże  węgla.
                Linia Rybnik – Sumina jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną, znaczenia państwowego. Stanowi ważny element ciągu wywozowego węgla z Rybnickiego Okręgu Węglowego
Ze względu na stan techniczny nawierzchni, w torze nr 2 zostały wprowadzone stałe ograniczenia prędkości do 20 i 30 km/h.
Zakres inwestycji na linii Bytom Bobrek-Bytom Karb obejmuje:
-przebudowę nawierzchni kolejowej,
-wymianę  rozjazdów  w stacji Bytom Bobrek oraz w stacji Bytom Karb,
-przebudowę sieci trakcyjnej,
-przebudowę oświetlenia i zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
-wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Zakres inwestycji na linii Rybnik-Sumina obejmuje:
-przebudowę nawierzchni kolejowej,
-wzmocnienie podtorza,
-wymianę konstrukcji wsporczych i regulację sieci trakcyjnej.
W wyniku przebudowy na linii Bytom Bobrek-Bytom Karb nastąpi przywrócenie prędkości rozkładowej do 60 km/h, a na linii Rybnik-Sumina do prędkości 100 km/h oraz przywrócenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Końcowym efektem tych inwestycji będzie zwiększenie przepustowości linii i usprawnienie ruchu towarowego.
              Przewiduje się zakończenie tych inwestycji do dnia 30 listopada 2012 roku.
Oferty można składać  29 marca 2012r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03 2012r. o godz.12.30

Więcej informacji:
Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie
Oddział Południowy