Powrót

Nie przez tory do szkoły

Akcja „Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych” przypomina zasady bezpieczeństwa, wskazuje jak właściwie przekraczać linie kolejowe ostrzega przed niebezpieczeństwem.
Wypadki z pieszymi wkraczającymi na tory w miejscach niewyznaczonych to tragedie ludzi, zaangażowanie policji, prokuratury, pogotowia ratunkowego i służb kolejowych, Znaczące koszty społeczne, m.in. opóźnienia pociągów, które oczekują na otwarcie linii po wypadku lub jadą dłużej zmienionymi trasami oraz wprowadzanie komunikacji zastępczej można wyeliminować dzięki właściwemu zachowaniu – przypominali przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na konferencji prasowej 24 października w Szczecinie.
Doświadczenia Straży Ochrony Kolei oraz policji na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazują, że niebezpieczne przechodzenie przez tory uzasadniane jest pośpiechem i chęcią skrócenia drogi. - Groźne są przypadki, gdy starsza osoba prowadzi przez tory dzieci lub uczniowie przebiegają po szynach pomimo podziemnego przejścia. - przypominał Norbert Szydłowski z Komendy SOK w Szczecinie.
- W 2012 r. na terenie województwa było 26 wypadków z pieszymi idącymi przez tory poza przejściami. 13 zdarzeń zakończyło się tragicznie. Tego można uniknąć zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa – apelował Ryszard Stachowicz, z-ca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.
Rozpoczętą w październiku akcję „Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych” poprzedziły wrześniowe spotkania edukacyjne SOK w szkołach. Aktualnie odbywają się konferencje prasowe w dużych miastach i profilaktyczne działania Straży Ochrony Kolei m.in. z wykorzystaniem Mobilnych Centrów Monitorowania, na terenie całego kraju. Akcja jest rozszerzeniem kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 22 473 30 02
m.siemieniec@plk-sa.pl