Powrót

"Natura 2000 a rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Polsce" - konferencja w Warszawie

W dniu 5 października br., w hotelu InterContinental w Warszawie, odbyła się konferencja nt. "Natura 2000 a rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Polsce". Jej organizatorem była Gazeta Prawna, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczyły w tym spotkaniu jako Partner.  Tereny Natura 2000 kojarzą się głównie z obszarami rezerwatowymi, podczas gdy w rzeczywistości założeniem programu jest pogodzenie zrównoważonego rozwoju i dotychczasowego użytkowania terenu, czyli harmonijne życie ludzi i zagrożonych ich działalnością gatunków przyrodniczych.  Niewłaściwe rozumienie sieci Natura 2000 działa na niekorzyść zarówno decydentów, inwestorów jak i samej przyrody, dlatego też głównym celem konferencji było:
  • umożliwienie dyskusji zainteresowanym stronom: inwestorom, samorządom oraz ekologom, wypracowanie metod komunikacji i konsultacji społecznych,
  • edukacja społeczeństwa w zakresie jak pogodzić funkcjonowanie obszarów objętych programem Natura 2000 z istniejącym i przyszłym użytkowaniem gospodarczym, w tym możliwości powstawania inwestycji infrastrukturalnych z zachowaniem pewnych ograniczeń środowiskowych.
 Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.  Spółkę PKP PLK reprezentowała Pani Urszula Michajłow - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, która przedstawiła temat: "Zalecenia z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a ochrona obszarów Natura 2000". Na stoisku promocyjnym naszej Spółki, uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z materiałami informacyjnymi dot. inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobacz prezentacjęzobacz film