Powrót

Na Pomorzu kolejowe inwestycje za 6 mld zł ułatwią podróże i dostęp do portów

- Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy, obejmujący porty morskie oraz poprawę ważnych w regionie i wykorzystywanych turystycznie linii kolejowych, stanowi ważny impuls rozwojowy. Realizacja ujętych w nim zadań wpłynie na wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego oraz na poprawę systemu komunikacji – mówi Kazimierz Smoliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Inwestycje wokół dwóch portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych. Zwiększy to znacząco sprawność i bezpieczeństwo ruchu na liniach „tworzących” Korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.
Poprawa połączenia Trójmiasto – Bydgoszcz to równocześnie korzyść dla pasażerów, skrócenie czasu podróży, poprawa punktualności pociągów i płynność prowadzenia ruchu, lepsza obsługa na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obecnej perspektywie zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. To m.in. dobre połączenie do bałtyckich portów i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto – Bydgoszcz, na którą planujemy w granicach województwa pomorskiego około 1,2 mld zł zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów jak i lepsze połączenia aglomeracyjne – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki dobudowie dodatkowych torów oraz elektryfikacji odcinka Maksymilianowo – Gdynia Główna, na linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem powstanie nowa możliwość - alternatywny korytarz dla transportu towarowego, obsługującego port morski w Gdyni. Takie rozwiązanie uwolni linię średnicową Gdynia – Gdańsk od ruchu towarowego i usprawni kolejową komunikację, tak ważną dla mieszkańców aglomeracji.

Efekty planowanych prac to wygodniejsza i szybsza podróż. Pociągi w relacji Kościerzyna – Gdynia Główna pojadą o ok. 16 minut krócej niż obecnie (czas skróci się z 1h 16 min do ok. 1h). Podobnie, dzięki dobudowie dodatkowych torów na najbardziej obciążonych odcinkach oraz podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, o 15 minut skróci się czas dojazdu na trasie Gdynia Główna – Słupsk. O ok. 13 min skróci się czas podróży na trasie Szczecinek – Słupsk (z 1h 49 min do ok. 1h 36 min). Krócej o ok. 20 minut pojadą pociągi na trasie Grudziądz – Malbork (z 1h 30 min do ok. 1h 10 min). Szybciej o 10 minut pojadą pociągi w relacji Lębork – Łeba (z 42 min do ok. 32 min).

Przekazany do konsultacji Krajowy Program Kolejowy w województwie pomorskim przewiduje 12 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld zł. Na liście podstawowej jest 10 projektów za ponad 5,7 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje 2 projekty za około 325 mln zł.

– Inwestycje kolejowe w województwie pomorskim, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym, są istotne zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. To sprawniejsza i wygodniejsza komunikacja kolejowa. To także spójny i sprawny system transportowy łączący drogi, kolej, żeglugę śródlądową i morską – dodaje Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Istotne efekty prac - skrócenie czasu przejazdu:
• w relacji Grudziądz – Malbork o ok. 20 min z 1h 30 min do ok. 1h 10 min
• w relacji Kościerzyna – Gdynia Główna o ok. 16 min z 1h 16 min do ok. 1h
• w relacji Gdynia Główna – Słupsk o ok. 15 min z 1h 8 min do ok. 53 min
• w relacji Szczecinek – Słupsk o ok. 13 min z 1h 49 min do ok. 1h 36 min
• w relacji Lębork – Łeba o ok. 10 min z 42 min do ok. 32 min
• w relacji Gdańsk Główny – Bydgoszcz Główna o ok. 5 min z 1h 20 min do ok. 1h 15 min

Projekty na liście podstawowej:
Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni (CEF)
Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk (CEF)
Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - Faza II (POIiŚ)
Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto (POIiŚ)
Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk (POIiŚ)
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz – Tczew w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka (RPO)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork (RPO)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork – Łeba (RPO)
Utworzenie transportowego węzła integrującego w Chojnicach (RPO)

Lista rezerwowa:
Rewitalizacja linii kolejowych nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i nr 212 odcinek Lipusz – Bytów (RPO)
 Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 229 Kartuzy – Sierakowice (RPO)

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239