Powrót

Na linii obwodowej już widać nowe perony

Wykonawca przygotował fundamenty pod nową sieć trakcyjną oraz teren pod budowę przyczółków wiaduktów na ulicy Wolskiej i Kasprzaka. Gotowy jest teren pod nowe tory linii obwodowej. Stoją już ściany peronowe nowych przystanków Warszawa Koło, Warszawa Młynów i Warszawa Wola.

Na budowie zgromadzono większość materiałów. To ponad 15 km szyn, 12 tysięcy podkładów kolejowych, 18 500 ton kruszyw, 16 200 ton tłucznia.

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niemiecki bunkier z czasów drugiej wojny światowej, odkopany przy ulicy Obozowej, został wpisany do rejestru zabytków. Podobnie stało się z kilkoma innymi obiektami znajdującymi się w pobliżu linii obwodowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowują plan przemieszczenia schronu z ulicy Obozowej, aby przekazać go na cele muzealne. Będzie to skomplikowana operacja logistyczna wykonywana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Reszta schronów pozostanie w dotychczasowym miejscu. 

Aby nadrobić czas przy przebudowie wiaduktu na ul. Obozowej, wydłużony przez wstrzymanie prac przez konserwatora zabytków, zostanie zmieniona technologia robót. Umożliwi to zminimalizowanie zmian w komunikacji dla mieszkańców Woli. PLK współpracują z miastem i Tramwajami Warszawskimi, którzy prowadzą swoją inwestycję na Obozowej, aby wznowić ruch tramwajowy na początku września. 

Dzięki wartej 196 mln zł brutto inwestycji  w przyszłym roku na odcinku z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Zachodniej przybędą dwa nowe przystanki: Warszawa Koło (w okolicy ul. Obozowej) i Warszawa Powązki. Obecne obiekty – Warszawa Wola, Warszawa Młynów oraz peron nr 8 na stacji Warszawa Zachodnia zostaną przebudowane. 

Poza gruntowną przebudową przystanków zaplanowano również wymianę sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zmienią się także wiadukty nad ulicami Wolską, Kasprzaka, Obozową i Zawiszy. Powstaną nowe kładki dla pieszych: nad ul. Górczewską, w obrębie ul. Prądzyńskiego oraz przystanku Warszawa Powązki. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróży, umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń, a także zlikwiduje „wąskie gardła” w komunikacji kolejowej.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 668 679 414
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"

Pliki do pobrania