Powrót

Na Hel po nowych torach

Pierwsze pociągi po zmodernizowanej linii kolejowej Reda – Hel pojadą od 15 czerwca. Głównym celem inwestycji jest skrócenie podróży pociągiem na Hel o około pół godziny. Zaplanowane prace objęły wymianę i naprawę torów o łącznej długości ponad 57 km. Wykonawca zamontował 11 nowych rozjazdów na 6 stacjach. Pasażerowie skorzystają z 12 nowych peronów, które zostały podwyższone i wyposażone w nowe wiaty i tablice na rozkłady jazdy. Modernizacja objęła również 2 wiadukty.

Skrócenie czasu przejazdu do stacji końcowej będzie możliwe dzięki prowadzonej przebudowie przejazdów kolejowych na których dotąd ze względów bezpieczeństwa pociągi musiały zwalniać do 20 km/h. W 23 miejscach zostały zainstalowane aktywne urządzenia zabezpieczające – w tym między innymi, samoczynna sygnalizacja przejazdowa, telewizja przemysłowa, rogatki, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Oszczędności powstałe podczas realizacji prac na trasie Reda – Hel pozwalają przeprowadzić dodatkowe prace poprawiające parametry techniczne linii kolejowej oraz podwyższyć jakość infrastruktury pasażerskiej. Prace będą polegały, między innymi na zbudowaniu nowego peronu wyspowego na stacji Hel, przedłużeniu infrastruktury światłowodowej na całą trasę oraz na montażu nowych rozjazdów na torach bocznych kilku stacji. Roboty, które nie spowodują znaczących utrudnień w ruchu pociągów będą prowadzone od września. 

Całkowity koszt projektu to 117 mln zł brutto. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół prasowy
Biuro Komunikacji i Promocji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 58 721 92 07, 694 480 211
e-mail: ewa.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Pliki do pobrania