Powrót

Na ekranie - całodobowe, zintegrowane zarządzanie

System zarządzania składa się z trzech poziomów. Pierwszy usytuowany jest w zakładach linii kolejowych, drugi obejmuje regionalne ekspozytury zarządzania ruchem kolejowym, a ostatnim jest poziom centralny, czyli CZK w Warszawie.
Dla potrzeb Centrum utworzone zostały dwa specjalnie wyposażone pomieszczenia. W pierwszym - Dyspozyturze Głównej, całodobowo pracują dyspozytorzy. Korzystają z układu 16 monitorów, na których m.in. wyświetlane mogą być wykresy ruchu pociągów i mapa sieci kolejowej. Tu dostępne są informacje o sytuacji na liniach kolejowych całego kraju i prowadzony jest jej nadzór.
W drugiej sali pracuje, powoływane w sytuacjach kryzysowych, Kolejowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma do dyspozycji 16-monitororów, które prócz wielorakich funkcji, mogą tworzyć wielki ekran z mapą sieci kolejowej i wizualizacją przebiegu pociągów, zamknięć, prac modernizacyjnych, lokalizacji pociągów ratownictwa kolejowego i innych jednostek technicznych.
Centrum posiada rozbudowany system szybkiej łączności telefonicznej oraz możliwość prezentacji na ekranie danych dostarczanych z komputerów członków zespołu. W dyspozycji są telefony i laptopy dla uczestników posiedzeń CZK.
W podobnym standardzie, odpowiednim do poziomu zarządzania, są przygotowane sale w zakładach i ekspozyturach regionalnych.
Podczas Euro 2012 w Centrum Zarządzania Kryzysowego czuwają przedstawiciele wszystkich uczestników procesu przewozowego, którzy w sposób zintegrowany mogą podejmować optymalne decyzje dla sprawnego przewozu kibiców.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.