Powrót

Montaż przęsła mostu kolejowego nad kanałem Żerańskim

Demontaż drugiego przęsła planowany jest na 25 sierpnia br.
W zakres modernizacji mostu wchodzi także kompleksowa wymiana układu torowego i sieci trakcyjnej. Prace na całym obiekcie zakończą się w kwietniu 2009 r. Efektem będzie zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Inwestycja wchodzi w zakres robót budowlanych dla obszaru LCS Nasielsk prowadzonych
w ramach Projektu nr 2005/PL/16/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65 odcinek Warszawa - Gdynia, etap II w Polsce" i realizowana jest w ramach przetargu nr 8 "Odcinek Warszawa Wschodnia - Legionowo oraz stacja Nasielsk".

Źródło finansowania: Fundusz Spójności - 84%, budżet państwa - 16 %. Koszt realizacji robót objętych przetargiem nr 8 wynosi 151 467 479,52 EURO (netto).
Wykonawcą robót jest konsorcjum w składzie: PKP Energetyka Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o.