Powrót

Modernizacja za 300 mln zł - lepsza podróż z Katowic do Krakowa i w aglomeracji krakowskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z planem podpisują kolejne umowy inwestycyjne z wykorzystaniem środków UE, które ułatwią podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne.

- Realizacja tego projektu nie tylko skróci podróż z Katowic do Krakowa, ale także znacznie poprawi komunikację w aglomeracji krakowskiej. W obecnej perspektywie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczególną wagę przywiązują do wzmocnienia kolejowego transportu w aglomeracjach. Nasze inwestycje przekraczają 2 mld zł tylko w stolicy Małopolski, a podobne zadania usprawnią podróże także w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Tak jak na wszystkich modernizowanych przez PLK trasach, również na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy, zmieni się standard obsługi pasażerów dzięki modernizacji peronów i urządzeń obsługi podróżnych. Powstanie nowy, wygodny przystanek Kraków - Bronowice (przy ul. Armii Krajowej), który dostosowany zostanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Budowa nowego obiektu to konsekwentne działania PLK na rzecz poprawy transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej. Nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i nawierzchnię zyska także stacja Kraków - Mydlniki. Obsługę podróżnych poprawi dodatkowo budowa podziemnego przejścia na perony zarówno na stacji jak i nowym przystanku. 

Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców Krakowa będzie budowa wiaduktu kolejowego, który zastąpi przejazd w poziomie szyn przy ul. L. Rydla i poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz system komunikacji miejskiej. Na całej trasie PLK przebudują także pięć wiaduktów kolejowych, wymienią ponad 17 km torów i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 

Rozpoczęcie prac między Krakowem Mydlnikami a Krakowem Głównym Towarowym planowane jest pod koniec 2016 r., a ich zakończenie w 2018 r. Koszt inwestycji to ok. 304 mln zł brutto. Zakończenie modernizacji odcinka Katowice - Kraków planowane jest w 2020 r.

Linia Katowice - Kraków to odcinek międzynarodowego korytarza E 30, prowadzącego od Dolnego Śląska przez Górny Śląsk, Małopolskę po Podkarpacie. Łączy ona najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski oraz Niemcy, Polskę i Ukrainę.


Projekt realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, który zapewni finansowanie modernizacji linii Katowice – Kraków.Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 153


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"