Powrót

Modernizacja przejazdów kolejowych na linii Radom – Skarżysko Kamienna

Wykonawcą zamówienia zostały Zakłady Automatyki „KOMBUD" S.A. z  Radomia. Celem zadania, które jest częścią modernizacji linii nr 8 na odcinku Radom – Kielce, jest przywrócenie prędkości rozkładowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego
i drogowego, poprzez zabudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu. Modernizacja obejmuje 5 skrzyżowań linii kolejowych  z drogami publicznymi  w poziomie szyn, które są usytuowane na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zakres prac obejmuje zastosowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących. Wartość wynagrodzenia wykonawcy  wynosi  5 959 350,00 PLN. Zadania  finansowane jest ze środków budżetowych, termin wykonania  prac budowlanych przewidziany jest na  koniec listopada 2011 r.

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl