Powrót

Modernizacja linii z Warszawy do Gdyni-zmiana rozkładu jazdy

Od maja ubiegłego roku trwają prace na odcinku z Szymankowa do Pruszcza Gdańskiego.
W tym czasie powstały już:
  • na stacji Tczew - dwa nowe perony
  • na stacji Pszczółki - nowy peron
  • na stacji Różyny - nowy peron
  • na stacji Ciepielewo - nowy peron.
Ponadto wymieniono 27 kilometrów torów i sieci trakcyjnej, rozpoczęto budowę przejść podziemnych dla pieszych w miejscowościach: Cieplewo, Różyny, Pszczółki i Lisewo, trwają prace przy budowie trzech wiaduktów oraz remont mostu na Wiśle pod Tczewem. Dobrze przygotowana organizacja robót nie miała do tej pory wpływu na rozkład jazdy pociągów, natomiast planowane od 15 marca prace wejdą w najbardziej newralgiczny etap, wymagający wyłączenia z eksploatacji torów z brakiem możliwości objazdu. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa wymagają, aby ruch po torze sąsiadującym z remontowanym odbywał się z maksymalną prędkością 50 km/h, co w rezultacie częściowo obniży przepustowość linii na tym odcinku. Prace torowe polegać będą na zdjęciu ponad metrowej warstwy zanieczyszczonej podsypki, wykonaniu prac stabilizujących grunt pod torami, ułożeniu mat i wykładzin antywibracyjnych, wykonaniu odwodnień, a następnie wysypaniu nowego tłucznia, ułożeniu torów i wykonaniu nowej sieci trakcyjnej. Po upływie 2 miesięcy zostanie przywrócony do ruchu tor między Pszczółkami i Zajączkowem Tczewskim, natomiast od 15 czerwca będą czynne dwa tory między Pszczółkami i Pruszczem Gdańskim. W związku z prowadzonymi pracami, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu pociągów.
W celu maksymalnego odciążenia linii, pociągi towarowe i część pociągów dalekobieżnych będzie skierowanych liniami okrężnymi.  Zmiany w rozkładzie jazdy przewidują skrócenie relacji 28 pociągów następujących przewoźników:
  • PKP Intercity - 3 pociągi
  • SKM w Trójmieście - 16 pociągów
  • Przewozy Regionalne - 6 pociągów
  • Koleje Mazowieckie - 3 pociągi
Szczegółowy rozkład jazdy pociągów zapewniają przewoźnicy. Zakończenie prac między Szymankowem a Pruszczem Gdańskim planowane jest na koniec 2010 roku.

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Gdyni jest obecnie największym zadaniem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace rozpoczęto w 2007 roku. Do marca 2010 zmodernizowano już ponad 170 kilometrów torów, wybudowano ponad 20 nowych peronów oraz wykonano lub zmodernizowano ponad 30 obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, tunele, wiadukty, przepusty i kładki dla pieszych. Kontrakt FS 2005/PL/16/C/PT/001-09 (zadanie 10) jest realizowany w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”.Dodatkowych informacji udziela:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. + 48 600-084-087