Powrót

Modernizacja linii Szczecin – Berlin coraz bliżej

Polski i niemiecki zarządca infrastruktury zobowiązali się do współpracy mającej na celu rozwiązanie wszelkich problemów wykraczających poza granice i kompetencje danego kraju i zarządcy, powstałych w trakcie rozbudowy linii Szczecin - Berlin, na odcinku przygranicznym Angermünde – Szczecin Gumieńce. W związku z tym, obie strony wyznaczyły osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu i nadzorowanie jego terminowej realizacji.
- Wspólnie zaplanujemy budowę zasilania sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym czy układu torowego. Stworzymy warunki do rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych przewozów pasażerskich w rejonie Szczecina i Berlina.  Po modernizacji podróż między tymi miastami potrwa 90 minut. Na całej długości trasy pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, co zapewni pasażerom bardzo szybką i przede wszystkim komfortową podróż – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
Współpraca obu zarządców infrastruktury będzie polegała między innymi na przygotowaniu dokumentacji dla urzędów administracji rządowej i samorządowej, wydających odpowiednie pozwolenia, jak też wspólne pozyskiwanie zezwoleń na realizację prac budowlanych. Spółki ustalą prawa i wynikające z nich obowiązki w kwestii własności, użytkowania i konserwacji urządzeń wybudowanych w obszarze granicznym. 
Po stronie polskiej połączenie kolejowe Szczecin – Berlin obejmuje linię Szczecin Główny – granica państwa o długości 14 km i składa się z dwóch odcinków:
  • granica państwa – Szczecin Gumieńce (10 km); jednotorowy i niezelektryfikowany. Jego elektryfikacja wyeliminuje konieczność zmiany lokomotyw na stacji Szczecin – Gumieńce i umożliwi podniesienie prędkości do 160 km/h.
  • Szczecin Gumieńce – Szczecin Główny (4 km); jednotorowy i zelektryfikowany.
Po stronie niemieckiej połączenie obejmuje dwa odcinki:
  • granica państwa – Passow o długości 23 km, który wymaga modernizacji i elektryfikacji
  • Passow – Berlin o długości 107 km, to zelektryfikowana linia dwutorowa wymagająca przystosowania do prędkości 160 km/h.
Treść porozumienia została wypracowana podczas dwóch ostatnich posiedzeń Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Infrastruktury Kolejowej. W grudniu 2012 roku umowę w tej sprawie podpisali ministrowie transportu Polski i Niemiec.
Spółka DB Netz AG jest zarządcą niemieckiej infrastruktury kolejowej i wchodzi w skład grupy  przedsiębiorstw kolejowych i logistycznych Deutsche Bahn AG.


Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl, tel. 662 114 900