Powrót

Modernizacja linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska

Trwają prace remontowe na linii łączącej stację Łódź Widzew ze stacją Łódź Kaliska przez stację Łódź Chojny. Roboty na tzw. linii objazdowej według planu mają się skończyć 15 grudnia br. W październiku planujemy włączyć ponownie do eksploatacji dworzec Łódź – Chojny. Rozpoczęły się także roboty związane z przywróceniem do użytku przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Kilińskiego. W ramach zaplanowanych, prac powstaje przejście dla pieszych prowadzące na dworzec Łódź – Chojny z pętli autobusowej Chojny. Trwa również naprawa i częściowa wymiana nawierzchni peronów stacyjnych. Zamontowane zostaną tablice informacyjne i wiaty dla pasażerów. Obecnie trwa wymiana nawierzchni torowej na stacji Łódź Kaliska, na stacji Łódź Chojny oraz na szlaku Łódź Kaliska – Łódź Chojny. Trwa naprawa wiaduktu w ciągu ulicy Obywatelskiej, a także roboty na moście nad rzeką Jasień. Dwa wiadukty: nad ul. Rzgowską i nad ul. Rokicińską również zostaną odnowione. Projekt zakłada przebudowę stacji Łódź Widzew i część szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew. Powstanie nowy przystanek osobowy Łódź Niciarniana wraz z wiaduktem drogowym nad ulicą Niciarnianą oraz Lokalne Centrum Sterowania na stacji Łódź Widzew. O zmianach rozkładu jazdy pociągów rozpoczynających, kończących bieg w Łodzi i przejeżdżających przez stacje w Łodzi, związanych z prowadzonymi i planowanymi remontami PKP Polskie Linie Kolejowe poinformują w oddzielnych komunikatach prasowych oraz podczas konferencji planowanej w pierwszej połowie października.  

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel: 22 47 33 640

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

Zadanie realizowane jest w ramach Lot-u B1 i stanowi część projektu POIiŚ 7.1-24.2 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych".