Powrót

Modernizacja linii kolejowej Wolsztyn-Luboń

22 marca 2010 r. w "Małej Sali Konferencyjnej" Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu podpisana została umowa na wykonanie modernizacji linii kolejowej nr 357 Sulechów-Luboń, na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn- Luboń. Wykonawcą rewitalizacji linii jest Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim. Wartość prac, zgodnie z umową-około 82,9 mln zł. Modernizację finansuje Unia Europejska, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Fundusz Kolejowy i Polskie Linie Kolejowe S.A. Beneficjentem przedsięwzięcia jest PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Ze strony Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim umowę podpisali: Dyrektor Dariusz Zetkowski oraz Zastępca Dyrektora Alfreda Antosz. W imieniu PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu swoje podpisy pod umową złożyli Dyrektor Paweł Neumann i Zastępca Dyrektora Janusz Błachut. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli licznie zebrani goście. Między innymi, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego-Jerzy Kriger, Zastępca Dyrektora tego Departamentu-Henryk Szczefanowicz, Dyrektorzy Zakładów Linii Kolejowych w Poznaniu i Zielonej Górze oraz dziennikarze wielkopolskich mass mediów. Jednym z podstawowych założeń rewitalizacji linii kolejowej nr 357 na odcinku Wolsztyn-Luboń jest modernizacja układu torowego na stacjach i przystankach osobowych, budowa nowych i przebudowa istniejących peronów oraz wiat peronowych, zabudowa akustycznej informacji dla podróżnych i nowoczesnych urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi około 82,9 mln zł. Z tej kwoty prawie 77 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład Beneficjenta-około 23 %. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010-2012. Modernizacja linii przyniesie wiele wymiernych korzyści lokalnej społeczności. Między innymi, dzięki podniesieniu prędkości jazdy autobusów szynowych do 100 km/h, skróceniu ulegnie czas ich przejazdu o około 17 minut. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że z tej trasy korzystają osoby dojeżdżające do pracy. Poprawione zostanie bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i standard usług przewozowych. Ograniczony zostanie hałas. Osoby niepełnosprawne, dzięki wielu udogodnieniom będą mogły pełniej korzystać z oferty przewozowej. Zbigniew Wolny
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Poznaniu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tel.: 600-084-749 e-mail: z.wolny@plk-sa.pl