Powrót

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol

17 września 2009 r.  odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego odcinka linii kolejowej E 20: Łuków - Międzyrzec Podlaski. Modernizacja została wykonana w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012 "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap I"

Wykonawcą kontraktu nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012-04 LOT B obejmującego modernizację torów i sieci trakcyjnej wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku Łuków - Międzyrzec Podlaski o wartości 70 mln euro netto (81,7 mln euro brutto) było konsorcjum w składzie: • Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum);
 • Strabag A.G. (Austria);
 • Trakce a.s. (Czechy);
 • Sudop Praha a.s. (Czechy);

Czas trwania kontraktu wynosi 24 miesiące, a zakres wykonanych prac obejmował będzie:

 • modernizację nawierzchni torowej, podtorza i odwodnień;
 • przebudowę przystanków osobowych Szaniawy, Matysy, Brzozowica, Misie;
 • przebudowę sieci trakcyjnej;
 • przebudowę istniejących urządzeń srk;
 • przebudowę urządzeń i sieci teletechnicznej;
 • przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych;
 • przebudowę i budowę przepustów;
 • budowę ekoprzepustu;
 • przebudowę mostu kolejowego;
 • budowę dróg równoległych;
 • przebudowę nawierzchni i przejazdów;
 • wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

  W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wykonawców.

 • prezentacja: Modernizacja linii kolejowej E 20, na odcinku Siedlce - Terespol, Etap I, Lot B,  Łuków - Międzyrzec Podlaski - STRABAG
 • prezentacja: Modernizacja linii kolejowej E 20, na odcinku Siedlce - Terespol, Etap I, Lot B,  Łuków - Międzyrzec Podlaski - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • informacja prasowa