Powrót

Modernizacja linii E 59 - podpisanie umowy

23 lipca 2008 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną Nr FS 2004/PL/16/C/PT/005/B/C na wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszu Spójności w ramach projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku granica województwa dolnośląskiego - Poznań od km 59,693 do km 163,400 Wykonawcą umowy Nr FS 2004/PL/16/C/PT/005/B/C jest firma SYSTRAUmowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy: Pan Philippe Citroen – Dyrektor Generalny SYSTRA
  • ze strony Zamawiającego: Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Marek Pawlik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi:
  • dla Lotu B (Lokalne Centrum Sterowania Leszno) 9 890 000 euro
  • dla Lotu C (Lokalne Centrum Sterowania Poznań) 5 600 000 euro
informacja prasowa

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.