Powrót

Modernizacja i utrzymanie ruchu na trasie Warszawa – Radom

Aby zapewnić oczekiwany, sprawny dojazd pasażerów z kierunku Radomia niezbędna jest kompleksowa modernizacja linii nr 8. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przewoźnik Koleje Mazowieckie Sp. z o. o. ściśle współpracują, by maksymalnie ograniczyć wymagane inwestycją zmiany w obsłudze pasażerów. Obecnie, podczas przebudowy trasy Warszawa Okęcie – Czachówek, tylko jeden tor pozostaje dla przejazdu pociągów, a na sąsiednim trwają intensywne prace. Obejmują one stację Piaseczno i tory w kierunku Czachówka.

Ruch regionalny podczas modernizacji

Polskie Linie Kolejowe wspólnie z Kolejami Mazowieckimi opracowały rozkład kursowania pociągów dostosowany do możliwości linii. Obecna liczba pociągów na trasie gwarantuje sprawny przejazd jednotorową linią i szybkie udrożnienie szlaku w przypadku usterki urządzeń, taboru lub wypadku.
W relacji Warszawa Wschodnia – Radom kursuje 17 pociągów. W porannym i popołudniowym szczycie (5.30 – 7.30 oraz 15.00 – 17.00) przez Piaseczno i Warszawę Okęcie jedzie podobna liczba pociągów, jak przed modernizacją. Pociąg „Radomiak”, dla utrzymania sprawnego przejazdu, kursuje Centralną Magistralą Kolejową. Zakres prac na linii wymaga, by cykliczną obsługę pasażerów na trasie Góra Kalwaria – Czachówek – Góra Kalwaria czasowo zastępowała komunikacja autobusowa.

Koleje Mazowieckie dokładnie monitorują sytuację i wykorzystują możliwości linii wg potrzeb pasażerów. Już od 11 kwietnia pociąg nr 21906 Radom (13:40) – Warszawa Wschodnia (16:17) będzie kursował w wydłużonej relacji aż do Pilawy (17:39). Pociąg wyjeżdżający obecnie z Radomia o godz. 16:31 będzie wcześniej tj. o godz. 15:42. Do Warki dojedzie na godzinę 16:52, skąd zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza autobusowa o godz. 17:00 i dowiezie pasażerów do Piaseczna o godz. 18:22. Pociąg ze stacji Skarżysko Kamienna o godzinie 15:40, będzie kursował 20 minut później niż dotychczas, tj. o 16:00 – w Radomiu będzie o16:39. Informacje na temat kursowania pociągów można na bieżąco śledzić na www.portalpasazera.pl oraz na stronie przewoźnika – Kolei Mazowieckich.

PLK i KM dla sprawnych podróży podczas modernizacji

PLK wzmocniły i ściśle kontrolują aktualność informacji dla podróżnych. Zacieśniono współpracę dyżurnych z obsługą pociągów KM, by do pasażerów jak najszybciej docierały informacje o ewentualnych zmianach w rozkładzie. Drużyny konduktorskie dodatkowo informują podróżnych, jeśli występuje przerwa w podróży. PLK dokonała przeglądu instalacji nagłośnienia na stacjach i przystankach. Nad ruchem kolejowym całodobowo czuwa 17 dyżurnych oraz 5 kilkuosobowych zespołów technicznych, które w przypadku usterek szybko podejmują działania zapewniające sprawny przejazd pociągów. Utrzymywany jest stały kontakt z PKP Energetyka, by szybko reagować na ew. usterki sieci trakcyjnej. Straż Ochrony Kolei zwiększyła częstotliwość nadzoru nad infrastrukturą, szczególnie monitorowane są kable i urządzenia sterowania ruchem. Wykorzystywane są min. fotopułapki i terenowe patrole z psami.

Wykonawca przestrzega harmonogramu prac

Wykonawca prac prowadzi roboty ze szczególnym uwzględnieniem przejeżdżających pociągów, a zadania wymagające dłuższych prac blisko toru odbywają się w przerwie pomiędzy przejeżdżającymi pociągami. Wykonawca Trakcja PRKiI ma zgromadzony niezbędny sprzęt oraz zapas materiałów, co gwarantuje planowe roboty. Codzienne zadania wykonuje kilkanaście ekip budowlanych, dysponujących blisko 100 specjalistycznymi maszynami i ciężkim sprzętem. W kwietniu dodatkowo rozpocznie prace wysokowydajny, specjalistyczny sprzęt m.in. oczyszczarka tłucznia i maszyna do układania podkładów kolejowych.

Informacje dodatkowe

Modernizacja stacji Piaseczno

Od 13 marca trwa modernizacja stacji w Piasecznie, przebudowa przystanku Zalesie Górne oraz jednego z torów od Piaseczna do Czachówka. Tylko na stację Piaseczno PLK przeznaczyły 55 mln zł Stary peron zastąpią kolejno dwa nowe wyższe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą: nowe wiaty, oświetlenie, tablice informacyjne, megafony oraz ławki. W miejscu starej kładki powstanie nowa, wyposażona w windy. Bezpieczny i płynny przejazd pociągów zapewni wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie przebudowy stacji Piaseczno planowane jest w II kwartale 2017 roku. Prace wykonuje Trakcja PRKiI.

160 km/h między Warszawą a Czachówkiem

Na Warszawie Okęciu stoi już konstrukcja nowej, przedłużonej kładki, która zapewni pasażerom wygodne i bezpieczne dojście na peron. Jesienią PLK planują zakończyć przebudowę na Okęciu. Na przystankach Warszawa Dawidy, Warszawa Jeziorki i Czachówek Górny część starych peronów została już rozebrana i wykonawca jest na etapie zabudowy ścianek peronowych dla nowych, 200 metrowych peronów.

Na 27-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 8 PLK wymieni 77 km torów, zamontuje 101 rozjazdów, nowe urządzenia sterowania ruchem oraz 75 km sieci trakcyjnej, zapewniając tym samym płynny i bezpieczny przejazd pociągów z prędkością nawet 160 km/h. Zmodernizowane zostaną 3 stacje oraz 6 przystanków między Warszawą Okęciem i Czachówkiem Południowym. Efektem wartej 460 mln zł modernizacji będzie szybsza i wygodniejsza podróż na trasie Warszawa Okęcie – Czachówek oraz nowoczesna i przyjazna także dla osób niepełnosprawnych infrastruktura pasażerska.

 

Kontakt dla mediów:


Donata Nowakowska
Rzecznik prasowy
Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
d.nowakowska@mazowieckie.com.pl
T: + 48  661 929 207

 

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239