Powrót

Międzynarodowy konkurs plastyczny

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące grupy wiekowe: 4-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. Prace należy wykonać odręcznie i samodzielnie dowolną techniką rysunkową. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną w postaci skanu w wysokiej rozdzielczości na adres: fonverne@uic.org lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Isabelle FONVERNE

UIC HQ

16 rue Jean Rey

75015 Paryż, FRANCJA

 

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 13 maja 2011 roku. W przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace na posiedzeniu w Paryżu dnia 24 maja 2011 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni w terminie do 9 czerwca 2011 roku, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.ilcad.org

Do wygrania wartościowe nagrody ufundowane przez ONZ.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Katarzyna Kucharek