Powrót

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – inwestycja rozpoczęta

Rozpoczęły się wstępne prace związane z budową infrastruktury Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na budowę 10 nowych peronów i modernizację 14 istniejących wydadzą ponad 42 mln złotych netto.  Dzięki budowie nowych i modernizacji istniejących przystanków wzrośnie znaczenie przewozów kolejowych w aglomeracji łódzkiej. Projekt obejmuje odcinki 4 linii kolejowych– z Łodzi do Łowicza, do Kutna, ze stacji Łódź Kaliska do stacji Łódź Chojny i do stacji Łódź Widzew. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem transportu samochodowego a także do zwiększenia liczby pasażerów  w obrębie aglomeracji łódzkiej do ok. 530 tys. pasażerów rocznie (wzrost o ok. 354 tys. pasażerów). Budowa i modernizacja przystanków podwyższy bezpieczeństwo, komfort i jakości korzystania z komunikacji kolejowej. Na inwestycji skorzystają również  niepełnosprawni pasażerowie i z ograniczona możliwością poruszania się.
1. Finansowanie projektu:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego - 85% kosztów (ok. 36,0 mln PLN netto)
- Partnerzy projektu - 15% kosztów (ok. 6,4 mln PLN netto) :
- PKP PLK S.A.
- PKP S.A.
- Miasto Łódź (Zarząd Dróg
- Gmina Zgierz;
Całkowity koszt projektu ok. 42,4 mln PLN netto.
Całkowity koszt projektu ok. 52 mln PLN brutto.
2. Zakres zadania:
- Budowa 8 nowych przystanków osobowych (10 nowych peronów):
- Radogoszcz Zachód, Glinnik Wieś, Bratoszewice, Domaniewice Centrum, Zgierz Jaracza, Ozorków Nowe Miasto, Pabianicka, Dąbrowa,
- Przebudowa 9 istniejących przystanków (14 nowych peronów):
- Smardzew, Glinnik, Swędów, Stryków (stacja), Głowno (stacja), Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers (Jedlicze Łódzkie), Grotniki, Chociszew(stacja),
- Budowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 9 przejazdach kolejowych.
3. Realizacja zadania:
Zgodnie z harmonogramem robót, pierwsze prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2012 r., zakończenie prac i rozliczenie zadania, przewidziane jest w III kwartale 2013 r.
4. Nazwa projektu:
"Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej-poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną-etap I"


Dodatkowych informacji udziela:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 336 40