Powrót

Linie kolejowe na Podlasiu nie będą zawieszone

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji  90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. Przygotowywane decyzje poddano dyskusji z udziałem przewoźników, samorządów oraz środowisk gospodarczych. W trakcie rozmów PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały szereg deklaracji natury gospodarczej, zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy oraz nowe obietnice inwestycji samorządowych których rezultatem ma być zwiększenie ruchu kolejowego. W rezultacie zapowiedzi ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. Decyzja dotyczy pozostawienia w eksploatacji wszystkich odcinków przeznaczonych do czasowego zawieszenia w województwie podlaskim, m.in: Ostrołęka – Łapy, Białystok – Waliły i Śniadowo- Łomża. 
„Kluczowe w naszej decyzji były plany rozwojowe regionu oraz informacje o szeregu inicjatyw gospodarczych mających przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, co dla nas również jest istotną informacją w kontekście wizji sieci kolejowej. Musimy jednak podkreślić, że przywrócone odcinki będą stale monitorowane i w przypadku realizacji pracy przewozowej na poziomie niższym niż zgłaszano we wnioskach i planach, nie wykluczamy ponownej oceny pod kątem możliwości czasowego wyłączenia z eksploatacji. Naszym zadaniem jest dostosowanie zakresu działalności do aktualnych potrzeb i dbałość o wynik finansowy spółki, zapewniający podnoszenie stanu technicznego infrastruktury oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce – mówi Filip Wojciechowski wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.
Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób przynieść dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Brak systemowych rozwiązań dla linii lokalnych, na których ruch jest niewielki spowoduje, że po zrealizowaniu największego od ponad 30 lat programu inwestycyjnego sieć kolejowa będzie podlegać szybkiej degradacji. Przychody z linii rentownych zamiast na utrzymanie ich parametrów technicznych, będą wydatkowane na utrzymanie ruchu odcinków o śladowym wykorzystaniu i w konsekwencji ogólne pogorszenie stanu infrastruktury.

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02