Powrót

Linia Kraków Główny – Medyka - Granica Państwa, odcinek Rogóźno - Przeworsk - otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

W dniu 24 września 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie odbyło się otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 91 Rogóźno – Przeworsk w torze nr 2 i na stacji Przeworsk w torze nr 101, w ramach zadania o nazwie: „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka – granica państwa, Etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 18.300.000,00 PLN brutto.

Wpłynęły 2 oferty, złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu
- oferta na kwotę 15.849.981,60 PLN brutto.

2. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o. o. w Warszawie
- oferta na kwotę 15.658.700,00 PLN brutto.

Wybrana została jednocześnie najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiło Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o. o. w Warszawie, w cenie 15.658.700,00 PLN brutto.

Zakres robót budowlanych na odcinku Rogóżno – Przeworsk w torze nr 2 i na stacji Przeworsk tor nr 101, na długości 9,9 km obejmuje między innymi: kompleksową wymianę nawierzchni torowej, odtworzenie rowów ziemnych, wymianę płyt na 7 przejazdach kolejowych.

   

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail:
d.szalacha@plk-sa.pl