Powrót

Likwidować ograniczenia infrastruktury na Śląsku

O kontynuacji modernizacji systemu przewozów regionalnych na terenie województwa śląskiego mówił marszałek województwa Adam Matusiewicz. Zwrócił uwagę, że poza zakupem taboru, zmiana jest potrzebna w jakości infrastruktury, aby transport kolejowy był konkurencyjny wobec samochodowego. W nowej perspektywie unijnej chcemy się włączyć w modernizacje linii –deklarował marszałek.
Zbigniew Szafrański prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawił perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa śląskiego. Wskazał, że potrzebne są – już realizowane - liczne prace naprawcze i odtworzeniowe. Zwrócił uwagę m.in. że wyczerpuje się przepustowość linii jednotorowych np. Żywiec – Zwardoń. Pojawia się równocześnie potrzeba uzupełnienia torów dla przewozów regionalnych. Prezes przedstawił propozycje projektów modernizacji linii kolejowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W „Lunchu z Kurierem" Ograniczenia infrastrukturalne na obszarze aglomeracji miejskich na przykładzie GOP uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przewoźników kolejowych, producentów i wykonawców, działających m.in. w województwie śląskim.  

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.