Powrót

Lepszy dostęp koleją do aglomeracji poznańskiej

Prace modernizacyjne na linii kolejowej Wolsztyn – Luboń obejmujące odcinek Drzymałowo – Grodzisk Wielkopolski rozpoczęły się 1 czerwca 2014 r. Po ich zakończeniu, 31 sierpnia 2014 r., ruch zostanie wznowiony, a pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 100 km/h.  

11 km nowych torów  

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która poprawi dojazd do aglomeracji poznańskiej, obejmuje unowocześnienie 11 km torów pomiędzy Drzymałowem a Grodziskiem, budowę nowego przystanku w Grąblewie, a także przebudowę peronów i oświetlenia na stacji Rakoniewice. Wyższy komfort oczekiwania na pociąg zapewnią nowe ławki oraz wiaty. W elementy małej infrastruktury zostaną wyposażone także modernizowane przystanki: Tłoki, Rostarzewo, Drzymałowo i Ruchocice. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. 

Dzięki modernizacji zwiększy się także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, ponieważ kolejarze wyremontują 10 przejazdów kolejowo-drogowych, a na 5 zamontują nowoczesne urządzenia sygnalizacji przejazdowej.  

Większość prac jest już na finiszu. Jedynie budowa przystanku w Grąblewie zakończy się w listopadzie, podobnie jak testowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych oraz finalne prace wykończeniowe. Roboty te jednak nie będą miały wpływu na ruch pociągów.

Nowe rozjazdy, wyższe bezpieczeństwo  

W ramach inwestycji prowadzonych w Wielkopolsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podwyższają również bezpieczeństwo poprzez montaż nowych rozjazdów kolejowych. Tzw. projekt rozjazdowy jest realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie tylko w woj. wielkopolskim. W sumie, w całym kraju ma zostać przeprowadzona modernizacja blisko 700 rozjazdów. Do tej pory wymienionych zostało ponad 140 tych kluczowych z punktu widzenia prowadzenia ruchu elementów toru.

Po zakończeniu wartego ponad 641 mln zł projektu „rozjazdowego” poprawi się stan infrastruktury kolejowej na 31 liniach i 142 posterunkach ruchu w całym kraju, co przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów. W efekcie zwiększy się atrakcyjność transportu kolejowego zarówno pasażerskiego jak i towarowego.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 662 114 900
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl