Powrót

Lepsze podróże koleją w Beskid Śląski dzięki inwestycji Żywiec – Węgierska Górka

Inwestycja w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Zwardoń (granica państwa)” obejmie przebudowę peronów na przystankach Radziechowy Wieprz, Cięcina Dolna i Cięcina. Perony będą wyższe (76 cm), co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Zostaną wyposażone w wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe oświetlenie peronów, dojść oraz oznakowanie przystanków osobowych zapewni większy komfort i bezpieczeństwo podróżnym.

Na 10 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniona zostanie nawierzchnia. Na 3 z nich dodatkowo zainstalowane będą sygnalizatory. Przejazdy zostaną wyposażone w nowe oświetlenie i monitoring. Większy poziom bezpieczeństwa na linii pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką zapewni montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie około 8 km torów i sieć trakcyjna. 21 obiektów inżynieryjnych będzie odremontowanych, w tym 7 mostów, m.in. nad rzeką Leśnianką i Sołą (dług. 63 m). Przebudowywany odcinek zostanie oczyszczony z drzew i krzewów.

Inwestycja na trasie Żywiec – Węgierska Górka umożliwi sprawniejsze i szybsze przejazdy pociągów. Po zakończeniu robót składy będą mogły jeździć nawet dwukrotnie szybciej do 100 km/h (obecnie 50 - 60 km/h). Rozpoczęcie robót planowane jest w sierpniu 2018 r. natomiast zakończenie w czerwcu 2019 r. Szacowana wartość zadania to około 30 mln zł.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Zwardoń (granica państwa)” – o wartości 200 mln zł jest finansowany z budżetu państwa.


Dotychczasowe efekty prac

W ramach projektu na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra, PLK wymieniły tory: na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra - tor nr 2 oraz na odcinku Bielsko Biała Lipnik - Bielsko Biała Leszczyny - tor nr 1. Wymieniono także rozjazdy w stacji Bielsko Biała Leszczyny oraz przebudowano kompleksowo sieć trakcyjną. Zakończono roboty związane z przebudową peronów na stacjach: Bielsko Biała Leszczyny, Wilkowice Bystra (peron 2) oraz na przystankach osobowych: Bielsko Biała Lipnik (peron 2) i Bielsko Biała Mikuszowice (peron 2). Na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych została wymieniona nawierzchnia drogowa, a na czterech montowane są nowe urządzenia sygnalizacji przejazdowej. Zakończono remont 25 obiektów inżynieryjnych. Efektem prac będzie podniesienie prędkości do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i do 100 km/h dla pociągów towarowych. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo- drogowych oraz komfort obsługi podróżnych. Zakończenie robót planowane jest w październiku 2018 r.

Kontakt dla mediów:

Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
T: + 48 694 480 192
rzecznik@plk-sa.pl