Powrót

Lepsze planowanie inwestycji kolejowych dzięki Zintegrowanemu Modelowi Ruchu

Podpisanie umowy przez przedstawicieli CUPT i PLK na Zintegrowany Model Ruchu fot. Mirosław Siemieniec

Podpisana umowa przyczyni się do tworzenia spójnego systemu planowania transportu na poziomie krajowym m.in. w oparciu o wyniki modelowania i analizę popytu. Opracowany przez CUPT Zintegrowany Model Ruchu jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym do wsparcia strategicznego planowania transportu zarówno na poziomie kraju, jak również na poziomie regionalnym czy lokalnym. Pozwala na obiektywną weryfikację potencjału poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich przyszłego wykorzystania przez pasażerów – przy założeniu wielu zewnętrznych czynników jak np. rozwój miast, kształtowanie oferty przewoźników czy zmiany w demografii społeczeństwa.

 – ZMR to pierwszy w Polsce w pełni multimodalny i 4 stopniowy model ruchu o zasięgu całego kraju, o poziomie szczegółowości gmin i dróg powiatowych. To jednocześnie kompleksowe narzędzie, które pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu transportowego w Polsce, w tym inwestycji kolejowych – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT.

Opracowany model ruchu pozwoli PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. lepiej planować inwestycje, będące odpowiedzią na społeczne i gospodarcze oczekiwania odnośnie zwiększania dostępności do infrastruktury kolejowej, w celu lepszego wykorzystywania ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Skomplikowane narzędzie informatyczne, jakim jest ZMR, odpowiada na pytania: „co by było gdyby” lub „co się stanie jeśli” i tym samym wspiera wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Korzyści dla kolei

PLK zyskują narzędzie informatyczne w postaci:

  • w pełni 4 stopniowego multimodalnego krajowego modelu ruchu
  • założeń rozwoju sieci zgodnych z najnowszym stanem wiedzy dotyczącym dokumentów wieloletnich (w tym listy inwestycji)
  • transparentnych i w pełni dostępnych założeń wraz z formułami dla wszystkich 4 etapów modelowania dla każdej przyjętej w ZMR motywacji podróży
  • szczegółowo opracowaną sieć transportu publicznego: trasy przejazdu, sekwencja obsługiwanych przystanków, czas przejazdu między przystankami, prędkość maksymalna, segment, opłaty, częstotliwość kursowania
  • zaimplementowanego w ZMR podejścia do prognoz dla transportu zbiorowego w oparciu o dostępne zbiory danych oraz o założenia eksperckie.

ZMR jest pierwszym w Polsce modelem wykorzystywanym na poziomie administracji centralnej i nie związanym z zarządcą konkretnej infrastruktury, a CUPT udostępnia go bezpłatnie.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239