Powrót

Łatwiejsze podróże koleją na granicy Polski i Niemiec

Zarządy DB Netz AG i PKP PLK S.A. podpisały dokument 20 września br. podczas InnoTrans w Berlinie. Zarządcy infrastruktury sąsiednich krajów określili współpracę i zakres odpowiedzialności w obszarze eksploatacji infrastruktury na przygranicznych odcinkach wykorzystywanych w polsko-niemieckim ruchu granicznym. Głównym założeniem umowy są m.in. jednolite zasady zabudowy i utrzymania urządzeń przygranicznej infrastruktury kolejowej, a także planowanie i przygotowanie inwestycji. Umowa reguluje też zasady prowadzenia ruchu oraz przydzielania tras.

- Konstruktywna współpraca naszych zarządców infrastruktury kolejowej ma już długą tradycję. Dzięki nowej umowie kierunkujemy dalsze działania na bezpieczeństwo i jakość ruchu kolejowego pomiędzy Polską a Niemcami -  podkreśla dr. Thomas Schaffer, członek Zarządu ds. Eksploatacji i Rozkładów Jazdy DB Netz AG. 

Nowa umowa infrastrukturalna dotyczy odcinków Löcknitz – Szczecin, Tantow – Szczecin, Küstrin/Kietz – Kostrzyn, Frankfurt (Oder) – Rzepin,  Guben – Gubin, Forst (Lausitz) – Tuplice, Horka Gbf – Węgliniec, Görlitz – Zgorzelec i Hagenwerder – Krzewina Zgorzelecka – Zittau.

- Prawie od dziesięciu lat, współpraca między naszymi krajami ma ogromne znaczenie dla poprawy i rozwoju infrastruktury oraz przewozów kolejowych. Podejmowane przez obie spółki działania są zgodne z polityką państw i skoordynowane pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Pawłowski, członek Zarządu PKP PLK S.A. ds. Eksploatacji. 

Zasady współpracy zostały określone przez umowę pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską z dnia 14 listopada 2012 r. o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

Od prawie 10 lat wspólna Grupa Infrastrukturalna DB Netz AG i PKP PLK S.A. wspiera rozbudowę granicznej infrastruktury kolejowej. Dzięki temu wdrożono wiele projektów, m.in. budowę mostu kolejowego w Frankfurcie nad Odrą i przeprowadzenie prac utrzymaniowo-naprawczych na moście kolejowym pomiędzy stacjami Goerlitz i Zgorzelec. Ponadto przeprowadzono renowację i wyposażenie w nowoczesne systemy bezpieczeństwa linii Pasewalk – Löcknitz, Berlin-Kietz/Kostrzyn, Guben – Czerwiensk, Cottbus – Forst i Węgliniec – Wrocław. Planowane działania to rozbudowa i elektryfikacja odcinka Angermünde – Szczecin i Hoyerswerda –Horka – Węgliniec oraz modernizacja mostu na Odrze pomiędzy Kietz/Kostrzyn.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239