Powrót

Kujawsko-pomorskie: w sieci dobrych połączeń

Efektem rewitalizacji będzie skrócenie czasu przejazdu na odcinku z Inowrocławia do Jabłonowa o około 25 minut. Za dwa lata pociągi z Inowrocławia do Torunia i dalej do Jabłonowa Pomorskiego pojadą po nowych torach z prędkością 120 km/h. Roboty rewitalizacyjne, które pozwolą na przywrócenie parametrów technicznych linii, obejmują odcinek o długości 92 km. Będzie to wiązało się z wymianą torów o łącznej długości ponad 109 km. Projektem objętych jest również 16 obiektów inżynieryjnych - 1 most, 6 wiaduktów, 8 przepustów i 1 przejście pod torami. Wymienionych zostanie 75 rozjazdów, a 55 przejazdów kolejowych zostanie poddanych remontowi. Umowa na rewitalizację trasy Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie na kwotę 201 512 335,25 PLN netto została podpisana pod koniec kwietnia 2013 r. Inwestycje prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozwolą na stworzenie sieci linii pozwalających na sprawną obsługę regionalnego ruchu kolejowego. Obecnie PKP PLK realizują  rewitalizację linii Toruń – Bydgoszcz. Inwestycja obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan zakłada wymianę nawierzchni torów o łącznej długości ponad 93 km. Rewitalizacja linii od Torunia do Bydgoszczy pozwoli na skrócenie czasu jazdy na tym odcinku do około 43 minut. Przed rozpoczęciem robót czas jazdy przekraczał godzinę.  Roboty rewitalizacyjne zakończone w 2012 roku na trasie łączącej Bydgoszcz przez Terespol Pomorski z Tczewem pozwoliły na przywrócenie prędkości maksymalnej 120 km/h  i na skrócenie czasu jazdy pociągiem z Bydgoszczy do Gdańska do około 1 godziny i trzech kwadransów. PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły dalsze prace, które pozwoliły jeszcze bardziej przyśpieszyć połączenie (na wybranych odcinkach - do 160 km/h) na tej trasie.  Kolejne realizowane zadanie obejmuje prace na trasie Chełmża – Grudziądz. Zaplanowane roboty na tym odcinku pozwolą na podwyższenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80 – 100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów o około 20 minut. Projekt obejmuje rewitalizację około czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Chełmżą a Grudziądzem oraz remont infrastruktury związanej z linią kolejową.

Maciej Dutkiewicz
Zespół rzecznika prasowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. +48 22 47 33 640
tel. + 48 883 354 177
e-mail: Maciej.Dutkiewicz@plk-sa.pl

Pełna nazwa projektu: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)