Powrót

Krótsze podróże koleją z Opola do Kędzierzyna Koźla i Katowic

Dziś (21 września) w opolskim urzędzie wojewódzkim podpisana została umowa na modernizację odcinka linii Opole – Kędzierzyn Koźle.

Modernizacja kolejowej trasy ze stolicy województwa do Kędzierzyna Koźla to oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców inwestycja. Dzięki niej istotnie zwiększy się dostępność komunikacyjna w regionie. Krótsze podróże i wygodniejszy dostęp do pociągów poprawią warunki dojazdu do szkół i pracy. Kolej stworzy lepsze możliwości do przewozu towarów – mówi Adrian Czubak wojewoda opolski. 

Inwestycja z Krajowego Programu Kolejowego zapewni o połowę krótszy czas podróży na trasie Kędzierzyn Koźle – Opole. Pociągi międzyregionalne będą mogły jechać o ok. 25 min krócej; podróż potrwa nie 50 min lecz ok. 25 min. Poprawi się komfort pasażerów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. Perony będą wyższe i wyposażone w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Zwiększy się zakres informacji i poprawi oznakowanie. Obiekty, dzięki pochylniom, windom, odpowiedniej nawierzchni, będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla pasażerów planowane są nowe przejścia na perony w Gogolinie (przejście podziemne) i w Opolu Grotowicach (kładka dla pieszych). Przebudową objęte będą m.in. przejścia pod torami w Kędzierzynie Koźlu i Zdzieszowicach oraz kładka dla pieszych na stacji Opole Groszowice.

Kolejna podpisana przez PLK umowa za 412 mln zł na modernizację linii Opole - Kędzierzyn Koźle pokazuje że Krajowy Program Kolejowy wchodzi w etap realizacji. To oznacza, że w kolejnych latach pojedziemy szybciej, bezpieczniej, a nowoczesne perony, m.in. te na Opolszczyźnie, będą zachęcały do korzystania z kolei – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przebudowa obejmie ok. 44 km linii, z tego blisko 38 km linii Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice i 6 km pomiędzy Opolem Groszowicami a Opolem Zachodnim. Wymienionych zostanie przeszło 80 rozjazdów. Sprawny przejazd pociągów w okresie zimowym zapewni zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Zaplanowana jest kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej. Dla zapewnienia odpowiedniej mocy, dla szybszych i cięższych pociągów, zostaną zmodernizowane dwie podstacje trakcyjne. Umowa obejmuje także remont 12 nastawni, m.in. w Kędzierzynie  Koźlu, Zdzieszowicach; Gogolinie; Opolu Groszowicach.

Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa 25 przejazdów. Oprócz nowej nawierzchni, na niektórych zostanie zamontowany monitoring. Odnowionych zostanie 49 obiektów inżynieryjnych w tym 4 wiadukty i 8 mostów. Obiekty te będą przystosowane do większej prędkości i większych obciążeń pociągów.

Wartość umowy 412 mln zł (netto). Będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Dofinansowanie ze środków unijnych CEF przeszło 260 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum PORR Polska Construction S.A. i Trakcja System Sp. z o.o.


Dobra przeprawa przez Odrę

Dziś została zawarta także umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie. W ramach tego zadania zostanie m.in. zaprojektowana przebudowa największego mostu kolejowego nad Odrą w Opolu. Prace projektowe potrwają do końca lipca przyszłego roku. Wartość umowy 3,8 mln zł; dofinansowanie ze środków unijnych CEF przeszło 2,4 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum SYSTRA S.A. i BPK Mosty s.c.

Linia kolejowa E 30, międzynarodowy korytarz transportowy Wschód – Zachód na dolnośląskim odcinku i do Opola został zmodernizowany w latach 2000-2009. Zapewnia kursowanie pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i towarowych 120 km/h.


Sprawniejszy transport koleją w regionie, kraju i w Europie
 

Wyższa prędkość i większa przepustowość linii usprawni ruch pociągów na linii E30 i zwiększy możliwości komunikacyjne w ruchu regionalnym, lokalnym i dalekobieżnym. Modernizacja linii, która jest częścią międzynarodowego korytarza Bałtyk – Adriatyk, należącego do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), pozytywnie wpłynie także na transport towarów i wykorzystanie potencjału całego korytarza. 

W Krajowym Programie Kolejowym, ramach projektów RPO, zaplanowano m.in. rewitalizację linii z Opola do Nysy, z Nysy do Brzegu i z Opola do Kluczborka. Prace usprawnią komunikację kolejową w regionie. Wspólnie ze zmodernizowanymi odcinkami, m.in. Opole – Wrocław, Opole – Strzelce Opolskie, Opole – Częstochowa, zapewnią lepsze podróże w obrębie województwa i na trasach dalekobieżnych.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasow
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239

 

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"