Powrót

Krótsza podróż koleją z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego

Wymiana torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej, remonty wiaduktów i przepustów usprawnią ruch kolejowy z Inowrocławia do Jabłonowa. Pociągi pasażerskie przyśpieszą do 120 km/h. Rewitalizacja pozwoli na przywrócenie parametrów technicznych linii, które zapewni odnowiona infrastruktura kolejowa na odcinku o łącznej długości 92 km.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziły prace na szlakach: Turzno – Kowalewo Pomorskie, Książki – Jabłonowo (tor nr 1), Kowalewo Pomorskie – Wąbrzeźno (tor nr 2), Papowo Toruńskie – Turzno (tor nr 2). W marcu ruszyły kolejne prace na odcinku Toruń Wschodni – Papowo Toruńskie i Inowrocław – Więcławice. Dzięki rewitalizacji linii, pociągi z Inowrocławia, przez Toruń, do Jabłonowa Pomorskiego pojadą o około 25 minut krócej niż dotychczas.
Inwestycja obejmuje wymianę torów, rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej. Remontowane są także obiekty inżynieryjne: wiadukty i przepusty.
Po zakończeniu prac podwyższy się poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, dzięki montażowi nowych urządzeń sterowania ruchem i naprawie nawierzchni drogowej. 
Zakończenie prac na trasie Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie w ramach projektu POIiŚ 7.1-68 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)”, planowane jest w maju 2015 r. 
Całkowity koszt wyniesie ponad 200 milionów złotych. 

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.