Powrót

Krótsza podróż i 20 wygodniejszych przystanków między Szczecinkiem a Ustką

Inwestycja poprawi jakość usług kolejowych na Pomorzu oraz integrację transportu kolejowego między województwem pomorskim i zachodniopomorskim. Krócej o około 12 min pojadą podróżni między Szczecinkiem a Ustką. To będzie efekt likwidacji ograniczeń prędkości i przyspieszenia pociągów pasażerskich do 100 km/h, a towarowych do 80 km/h. Rewitalizacja linii obejmie wymianę wyeksploatowanych torów, przebudowę 47 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in.: 8 wiaduktów, 4 mostów, 32 przepustów. Zbudowane będzie nowe wygodne przejście pod torami w miejscowości Kępice i wyremontowane przejście w Miastku.


Wygodniej na stacjach i przystankach

W 20 lokalizacjach, m.in. na stacjach Miastko i Ustka oraz przystankach kolejowych Słosinko, Biesowice, Gałęzinowo czy Mokrzyca podróżni zyskają wygodne perony, nowe oświetlenie, wiaty i ławki, zapewniające lepszą obsługę. Efektem prac będzie też lepsza dostępność do kolei dla osób o organicznej sprawności ruchowej, dzięki podwyższeniu peronów oraz montażowi pochylni ułatwiających wejście na perony.

Powstaną także dwa nowe przystanki: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle, które ułatwią korzystanie z kolei mieszkańcom nowych osiedli. Wydłużenie linii do przystanku Ustka Osiedle pozwoli m.in. turystom na dojazd jeszcze bliżej plaż. Obiekty będą oświetlone i wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne, a perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym ułatwią ścieżki dotykowe. 

Na trasie między Szczecinkiem a Ustką przebudowane zostaną 53 przejazdy kolejowo – drogowe. Zaplanowano także nowe mijanki – wyposażone w stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które usprawnią  prowadzenie i przejazd pociągów. Te działania wpłyną na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym. 

Prace budowlane zaplanowano na lata 2017 – 2020. Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym szacunkowy koszt inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka” to 203 mln zł. Projekt ubiega się o finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dodatkowo w ramach przetargu realizowany jest projekt finansowany ze środków budżetowych, związany z zaprojektowaniem i wykonaniem zabudowy urządzeń srk na linii 405 na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach szerszego zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239