Powrót

Kraków – Rzeszów - nie tylko krótsza podróż

Skrócenie czasu podróży to tylko jeden z efektów modernizacji linii E 30 na trasie Kraków – Tarnów – Rzeszów, którą realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ponadto, wykonane prace dają możliwość kursowania większej liczby pociągów i zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa przez zamontowanie nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, m.in.: semaforów, rozjazdów, sygnalizacji przejazdowej. Dzięki zmianom w systemie zasilania - nowym, konstrukcjom słupów i bramek oraz wymienionej sieci trakcyjnej, nowoczesny tabor przez kolejne lata będzie mógł maksymalnie wykorzystać swoje możliwości.

Środki finansowe, przeznaczone przez PLK na infrastrukturę dla podróżnych, zagwarantowały wygodne, dobrze oznakowane perony oraz przebudowane dojścia do stacji i przystanków m.in. z uwzględnieniem obsługi osób o ograniczonej mobilności. Zarządca infrastruktury zastosował także na trasie wymagane środki ochrony środowiska: odpowiednio zabezpieczone odpływy wody z obiektów kolejowych, ekrany akustyczne, a także posadził w odpowiedniej odległości od torów setki drzew i krzewów. Obecnie trasa kolejowa Kraków – Rzeszów staje się sprawną, coraz bezpieczniejszą i przyjazną środowisku drogą dla przewozu osób i towarów. 

Więcej o inwestycji. Zapraszamy do fotorelacji.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 23