Powrót

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie złożone przez konsorcjum POL - AQUA w przetargu na budowę dworca Łódź Fabryczna

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2011 r. rozpoznała odwołanie złożone przez konsorcjum POL - AQUA złożone na oddalenie przez zamawiającego upoważnionego - PKP Polskie Linie Kolejowe - protestu na wybór w dniu 24 maja 2011 r. najkorzystniejszej oferty na budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, złożonej przez konsorcjum: • Torpol Spółka z o.o., Poznań, - lider konsorcjum • Astaldi S.p.A., Włochy, • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie, • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki.   Wyrok zostanie ogłoszony 11 lipca 2011 r. o godz. 15.00.   Należy przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011 roku, nakazał wykluczenie z postępowania konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., i Dragados S.A. Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.    

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 32 147

   

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.