Powrót

Kontynuacja modernizacji „Nadodrzanki”

Stan infrastruktury kolejowej przed remontem wymuszał ograniczenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach tej linii nawet do 30 km/h. Po modernizacji  pociągi pasażerskie będą  kursować z prędkością 100 - 120 km/h.    Kosztem 36 998 000,00 PLN PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują tory na łącznej długości 15 km toru na odcinku Dolna Odra-Szczecin Podjuchy oraz dwa wiadukty w Gryfinie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, pięć przepustów, cztery przejazdy kolejowe oraz urządzenia elektroenergetyczne. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2013 roku.      W latach 2013 – 2016 przewidywana jest modernizacja na dalszych, wybranych odcinków „Nadodrzanki”. Zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowych, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.   „Nadodrzanka” należy do kluczowych linii kolejowych w naszym  kraju. Prowadzi z Wrocławia do Szczecina przez Brzeg Dolny, Wołów, Głogów, Nową Sól, Zieloną Górę, Rzepin, Kostrzyn i Gryfino. Stanowi ważny element korytarza transportowego CE 59 łączącego Skandynawię z południem Europy. Trwająca od kilku lat modernizacja to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotychczas wymieniono tory na łącznej długości 313 km toru  na kilkunastu wybranych odcinkach tej linii.  Wymieniono lub zmodernizowano nawierzchnię torową i drogową na 59 przejazdach,  zmodernizowano 69 obiektów inżynieryjnych (wiadukty i przepusty) oraz przebudowano 8 peronów. Na wybranych odcinkach w ciągu wymiany nawierzchni torowej zmodernizowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym, wzmocniono podtorze, przeprowadzono regulację toru, przebudowano sieć trakcyjną oraz instalacje oświetleniowe. Wykonawcą robót jest firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen. 

Dodatkowe informacje:

Romana Nakoneczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Szczecinie

tel. 91 4713927

e-mail: romana.nakoneczna@plk-sa.pl

Rzecznik prasowy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji

Maciej Dutkiewicz

tel. 22 47 321 47

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl