Powrót

Kontrakt na modernizację infrastruktury kolejowej na terenie Ciechanowa podpisany

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 18 stycznia 2012 zawarły umowę na budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na terenie LCS Ciechanów (LCS – Lokalne Centrum Sterowania) powstaną dwa nowe wiadukty drogowe, jeden kolejowy i przejście podziemne. Wykonawcą inwestycji jest firma Warbud S.A.   Szczegółowe umiejscowienie obiektów: - wiadukt kolejowy w km 97,590 linii Warszawa – Gdańsk (na terenie Ciechanowa, ul. Gąsecka) - wiadukt drogowy w km 99,237 linii Warszawa – Gdańsk (na terenie Ciechanowa, ul. Spółdzielcza) - przejście podziemne w km 117,161 linii Warszawa - Gdańsk - wiadukt drogowy w km 117,352 linii Warszawa - Gdańsk Umowę podpisali:  
  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
 
  1. Urszula Juźwiak – Zastępca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
 
  1. Elżbieta Buczkowska – Dyrektor Projektu w Zespole ds. modernizacji linii kolejowej           E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia na obszarze LCS Ciechanów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
 
  • w imieniu Wykonawcy – spółki Warbud S.A.:
 
  1. Piotr Mika – Pełnomocnik
  Wartość umowy: 41 886 310,28 PLN brutto   Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.07.01.00-00-009/09 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia - obszar LCS Ciechanów”, którego celem jest zwiększenie komfortu podróżowania, podniesienie standardu bezpieczeństwa, a także skrócenie czasu przejazdu na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów, obejmującego odcinek od stacji Świercze do stacji Mława.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informacje dla mediów

Maciej Dutkiewicz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 336 40

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Opracowanie: Pert Public Relations Sp. z o. o.