Powrót

Konsultacje społeczne na E 75

W dniach 7-8 maja br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowała specjalny przejazd konsultacyjny  dotyczący planowanej modernizacji linii kolejowej E 75 tzw. Rail Baltica. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz lokalnych władz samorządowych. Ze strony spółki obecni byli m.in. Marek Pawlik - Wiceprezes Zarządu, Urszula Michajłow - zastępca dyrektora Biura Studiów i Ochrony Środowiska, Jerzy Wojtkowiak - dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku. Pierwszego dnia konsultacji uczestnicy przejechali trasę Ełk - Olecko - Suwałki - Trakiszki, a drugiego Suwałki - Sokółka -Białystok.  Zaplanowane postoje pozwoliły uczestnikom przyjrzeć się miejscom kluczowym dla modernizacji. 8 maja odbyła się debata, podczas której każdy z uczestników mógł wyrazić swój pogląd na planowaną modernizację, podzielić się pomysłami, rozwiać wątpliwości. W trakcie debaty przedstawiono prezentacje, omawiające aspekty technologiczne, środowiskowe i organizacyjne przedsięwzięcia.