Powrót

Konsultacje dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa łódzkiego

Celem spotkania jest przedstawienie proponowanego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa łódzkiego określonego w ramach trasowania wstępnego, opisu przeprowadzonych analiz w zakresie trasowania oraz poznanie opinii
w tym zakresie. Przedstawiony zostanie także przebieg linii na terenie województwa pod względem możliwości wprowadzenia linii do Łódzkiego Węzła Kolejowego, przebiegu korytarzy na tle aspektów środowiskowych i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.

 

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442

 

 


www.pois.gov.pl

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.