Powrót

Konsultacje dot. przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa wielkopolskiego

Celem spotkania było przedstawienie proponowanego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa wielkopolskiego określonego w ramach trasowania wstępnego, opisu przeprowadzonych analiz w zakresie trasowania oraz poznanie opinii w tym zakresie. Przedstawiony został także proponowany przebieg linii na terenie województwa pod względem możliwości wprowadzenia linii do Poznańskiego Węzła Kolejowego. Analizie poddano przebieg korytarzy na tle aspektów środowiskowych i istniejące kolizje z infrastrukturą drogową i kolejową.

Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że istotnym punktem tworzenia dokumentacji projektowej jest współpraca z gospodarzami i mieszkańcami terenu województwa oraz możliwość zaangażowania się wielu instytucji doradczych w opracowywane studium. Ponadto zaznaczył, że prowadzenie linii dużych prędkości nie podlega dyskusji, natomiast należy rozważyć, który wariant przebiegu linii będzie najkorzystniejszy dla województwa wielkopolskiego.

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442