Powrót

Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym Warmii i Mazur

- Do końca obecnej kadencji znacząco zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne w województwie warmińsko-mazurskim. Powstaną kluczowe odcinki dróg S7 i S51 oraz S61 Via Baltica. Nasze hasło to „Łączymy Polskę” – podkreślił wiceminister Jerzy Szmit.

W czasie konferencji przedstawiono informację na temat stanu realizacji najważniejszych inwestycji, m.in. harmonogram prac na wchodzących w skład Via Baltica drogach S8 i S61. Wiceminister Jerzy Szmit zapowiedział podpisanie w 2017 r. umowy na budowę S61 Szczuczyn – Raczki oraz ogłoszenie przetargu dla S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn. Poinformował również o postępach w pracach na budowanych odcinkach dróg S7 oraz S51 oraz działaniach na rzecz budowy drogi S16.

Wiceminister Jerzy Szmit podpisał również aneks do programu budowy drogi S16 Olsztyn - Ełk, który zapewnia finansowanie dla prac przygotowawczych do realizacji tej inwestycji, w kwocie 29 mln zł.

Zaprezentowano również listę aktualnych i planowanych inwestycji na drogach krajowych i samorządowych, finansowanych w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, rezerwy subwencji ogólnej oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda warmińsko-mazurski poinformował o zatwierdzeniu listy projektów, które w 2017 r. otrzymają dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dotacji przyznana dla województwa to 47,7 mln zł dla 34 zadań. Łącznie na rozwój krajowej i samorządowej infrastruktury drogowej na Warmii i Mazurach w 2016 r. przeznaczono ponad 7 mld zł.

Prezes PLK Ireneusz Merchel poinformował o aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycjach kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach Krajowego Programu Kolejowego w regionie, tylko z listy podstawowej, zostaną zrealizowane zadania o wartości 1,5 mld zł, m.in. remonty linii: nr 38 Ełk - Korsze, nr 216 Działdowo - Olsztyn, nr 219 Ełk - Szczytno, nr 221 Gutkowo - Braniewo. Lista rezerwowa obejmuje 2 projekty o wartości około 750 mln zł, to prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) z programu CEF oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO). Krajowy Program Kolejowy w województwie warmińsko - mazurskim przewiduje 7 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239