Powrót

Konferencja "Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce - szansa dla firm budowlanych"

Celem konferencji było zaprezentowanie szans, jakie stwarzają dla firm budowlanych inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków unijnych.
W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej, instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz beneficjenci. Podczas konferencji przedstawiono informacje dotyczące współfinansowania projektów infrastrukturalnych oraz rozwiązania prawne przyspieszające tempo absorpcji środków unijnych.
Wiceminister Patrycja Wolińska - Bartkiewicz poinformowała, iż "w ramach wykorzystania środków unijnych w Ministerstwie Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych powstał specjalny system monitoringu przygotowania i realizacji projektów. Pozwala on zidentyfikować, kiedy i jakie postępowania przetargowe są planowane do rozpoczęcia. Wykaz przetargów będzie dostępny na stronach internetowych resortu oraz CUPT, będzie przede wszystkim pomocą dla firm budowlanych chcących zainwestować w rozwój polskiej infrastruktury.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowali, m.in.: Prezes Zarządu - Zbigniew Szafrański oraz p. Alina Giedryś - Członek Zarządu, Dyrektor ds. projektów unijnych, która przedstawiła prezentację, pt.: Inwestycje PKP PLK S.A. związane z modernizacją linii kolejowych oraz doświadczenia w zakresie postępowań przetargowych dla projektów kolejowych współfinansowanych ze środków unijnych.zobacz prezentację