Powrót

Komfortowa stacja w centrum Gdańska

Na stacji Gdańsk Główny mieszkańcy i turyści skorzystają z kompleksowo przebudowanych dwóch peronów. Nowe obiekty będą lepiej oświetlone i wyższe, przez co zapewnią wygodniejszy dostęp do pociągów. Pasażerowie będą korzystali z nowych ławek i tablic informacyjnych oraz czytelnego oznakowania. Kompleksowa renowacja wiat podkreśli ich historyczny kształt i ciekawy wygląd. Zakres ich odnowy był konsultowany z konserwatorem zabytków. 

Zmodernizowane zostaną dwa przejścia podziemne – od strony ulicy Podwale Grodzkie do 3 Maja, które umożliwi wejście na perony dalekobieżne i podmiejskie oraz drugie, łączące budynek dworca z peronami dalekobieżnymi. W obu przejściach komunikację ułatwią 4 windy i 4 pasy ruchomych schodów. Stacja będzie w pełni dostosowana do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Szacunkowy koszt jej modernizacji to około 60 mln zł.

PLK dysponują dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Podpisanie umowy na prace modernizacyjne przewidziane jest w połowie 2017 r. Prace zaplanowano do 2019 r. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków UE. 

 

Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”, etap II – Stacja Gdańsk Główny ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239

Pliki do pobrania