Powrót

Kolejowy Szlak Jana Pawła II

Kolejowy Szlak Jana Pawła II to ponad 59 km linii kolejowych. Przed uruchomieniem pociągu (do wizyty papieża Benedykta XVI) na linii wykonano roboty umożliwiające podniesienie prędkości    i komfortu przejazdu dla pielgrzymów i turystów.

Wykonano m.in. wymianę nawierzchni kolejowej na szlaku Klecza Górna - Wadowice (10 km). Częściowo przebudowano stacje: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska oraz przystanek kolejowy Kraków Łagiewniki i perony w Skawinie. Naprawiona została nawierzchnia kolejowa na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Kalwaria Zebrzydowska -  Wadowice (ok. 50 km). Zmodernizowano 10 przejazdów i zainstalowano na nich sygnalizację świetlną.

Wydzielono również odcinki badawcze dla nowej konstrukcji toru (podkłady typu „Y”). Przetestowanie jej jest konieczne, by potem móc ją wprowadzić na innych liniach.

Prawie wszystkie roboty wykonane były siłami spółek Grupy PKP.

W wyniku robót czas jazdy z Krakowa Głównego do Wadowic skrócił się ze 104 do 77 min.

W drugim etapie (do 2008 r.) planowane jest wybudowanie łącznicy Kalwaria Zebrzydowska -  Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa łącznicy Kraków Zabłocie  - Kraków Krzemionki.

Docelowo zakłada się modernizację odcinków linii na trasie Kraków Łagiewniki  - Bielsko Biała.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły w 2006 r. na modernizację szlaku 35 mln zł,      z czego 23 mln zł pochłoną inwestycje, a resztę zaplanowano  na roboty utrzymaniowe.

www.pociag-papieski.pl