Powrót

Kolejowe dylematy województwa podlaskiego

"Całej sieci linii kolejowych, odczuwającej brak inwestowania w ciągu ostatnich 20 lat, nie da się od razu usprawnić" - mówił Zbigniew Szafrański uzasadniając potrzebę współpracy i zaangażowania samorządu w projekty związane z poprawa infrastruktury kolejowej województwa. Pierwsze propozycje włączenia samorządu do poprawy standardu linii padły ze strony zarządcy infrastruktury w 2006 r. Jednak Podlaskie jest jednym z czterech regionów, które nie wprowadziły do regionalnych programów operacyjnych żadnego projektu związanego z poprawą infrastruktury kolejowej. Konferencja przybliżyła stan linii kolejowych, perspektywy rozwoju i zagrożenia.

Linia Warszawa – Białystok ma studium wykonalności. Od 2015 r. PKP PLK S.A. chce rozpocząć kompleksową modernizacje linii w I etapie w standardzie do 160 km/h. Prace i związane z nimi utrudnienia mogą potrwać do 2017 r. Najprawdopodobniej do osobnego zadania, realizowanego na początku, wydzielona będzie stacja Białystok. Efektem prac na linii ze stolicy będzie zdecydowanie krótszy czas przejazdu 1h 30 –1h 40 min. Obecnie duże zaangażowanie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku pozwala utrzymać na trasie Łapy - Białystok prędkość 100 km/h.

Rail Baltica – ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu linii E 75 musi zaakceptować Komisja Europejska. Zarząd PKP PLK S.A. opowiedział się za przebiegiem trasy na odcinku Białystok – Suwałki przez Ełk i Olecko. (Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa E75 o priorytetowym znaczeniu, łącząca Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami).

Linia nr 32 Białystok - Czeremcha znajduje się w krytycznym stanie. PKP PLK S.A. sugerowała wpisanie jej do RPO 2007–13 jednak ówczesne władze tego nie uczyniły. Przy obecnej puli środków budżetowych PKP PLK S.A., polaczenie nie będzie ujęte do poprawy. Samorząd powinien podjąć konkretną decyzję odnośnie przyszłości linii. Szansą jest ujęcie w jej w kolejnym RPO. "W obecnym stanie linia przetrwa 2- 3 lata. Koszt renowacji można szacować na ok 140 mln zł." - mówił Zbigniew Szafrański.

W dyskusji, Prezes PKP PLK S.A. odpowiadał na pytania dotyczące problemu finansowania linii kolejowych, przewozu tirów i kontenerów potrzeby i zasad utrzymania linii lokalnych.

Spotkanie z przedstawicielami województwa podlaskiego poprzedziła konferencja prasowa.

   

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa podlaskiego"


Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi