Powrót

Kolejny krok ku poprawie dostępu do Portu w Gdańsku

Studium wykonalności, którego wykonanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły firmie Wyg International jest pierwszym etapem kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na poprawie dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdańsku. Ma ono wskazać optymalny zakres modernizacji lub przebudowy stacji kolejowych obsługujących port morski w Gdańsku biorąc pod uwagę m.in. ich przepustowość oraz liczbę ładunków. Analizy będą prowadzone również z uwzględnieniem planów rozwojowych Gdańska, gdańskiego portu oraz kontrahentów korzystających z infrastruktury kolejowej w obrębie stacji. Cztery stacje do analizy Studium Wykonalności obejmie swoim zakresem stacje kolejowe aktualnie obsługujące port w Gdańsku, czyli: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Przeróbka oraz Gdańsk Zaspa Towarowa. Prace nad Studium Wykonalności zakończą się we wrześniu 2015 r. Wartość zamówienia wynosi 1 mln 749 tys. zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dwa kolejne etapy - projektowania i realizacji inwestycji - PKP PLK S.A. planuje wykonać w przyszłej perspektywie finansowej. W kwietniu umowa na modernizację linii 226 Ponadto jeszcze w tym miesiącu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpiszą umowę związaną z modernizacją linii 226, której celem również jest poprawa kolejowego dostępu do gdańskiego portu. Będzie to pierwsza część zadania polegająca na zaprojektowaniu i budowie systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK). Natomiast podpisanie umowy na zasadniczą część prac budowlanych - modernizację linii 226 i budowę nowego dwutorowego mostu nad martwą Wisłą - PLK planują w czerwcu. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 24 miesiące. Modernizacja będzie polegała nie tylko na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej, ale również na budowie lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) Gdańsk Port Północy. Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km na godzinę, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Inwestycja w znaczący sposób wpłynie na  przepustowość linii do portu. Obecnie tą trasą może kursować 60 pociągów na dobę, po modernizacji ta ilość wzrośnie do 360.  Ponadto budowa nowego, dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, który będzie wyższy niż dotychczasowy, znacznie poprawi warunki żeglugowe.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177